Home page > Aktuality > Dokončení průzkumu trhu k projektu „Automobil mostní“

Dokončení průzkumu trhu k projektu „Automobil mostní“

Dne 1. června 2018 Oddělení průzkumu trhu a analýz Sekce vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany (dále jen „OdPTA“) završilo proces průzkumu trhu k připravovanému projektu „Automobil mostní“. Cílem projektu je pořízení nových automobilů mostních pro ženijní jednotky AČR, přičemž nové vozy mají nahradit stávající automobily mostní AM-50, které jsou již morálně i technicky zastaralé a  jsou již ve výzbroji armády od poloviny 70. let minulého století.

 

Za účelem získání informací pro realizaci průzkumu trhu bylo formou RFI („Request for Information“) osloveno celkem 10 společností z řad českého i zahraničního obranného a bezpečnostního průmyslu, do samotného průzkumu trhu se nakonec aktivně zapojily 4 společnosti.

 

Zpracováním souborného přehledu o možnostech řešení akvizice byly připraveny podklady z hlediska technického, včetně požadavku na proškolení ženijních specialistů, návrhů souprav náhradních dílů a  výcvikových trenažérů a dále z hlediska časového a finančního, včetně hrubého odhadu nákladů na životní cyklus. Získané informace budou plně využity pro rozhodování vrcholného managementu resortu obrany a  následné zahájení vlastní fáze akvizičního procesu náhrady zastaralých automobilů mostních AM-50.

 

„Chtěl bych touto cestou poděkovat všem participujícím výrobcům a dodavatelům za jejich vstřícnost a zaslání podkladů v rámci odpovědí „RFI“ a těším se na další spolupráci v budoucích projektech“.

Ing. Josef Rosa, projektový manažer průzkumu trhu

Nahoru