Home page > Aktuality > Dokončení průzkumu trhu na pořízení prostředků CBRN-COLPRO a terénní nepancéřované sanity

Dokončení průzkumu trhu na pořízení prostředků CBRN-COLPRO a terénní nepancéřované sanity

Oddělení průzkumu trhu a analýz, Sekce průmyslové spolupráce Ministerstva obrany ČR, dokončilo průzkumy trhu k projektům „Pořízení prostředků CBRN – COLPRO“ a vojenských terénních nepancéřovaných sanit (lehký terénní odsunový prostředek).

Celý tým Oddělení průzkumu trhu a analýz by rád poděkoval všem zúčastněným společnostem, které se dobrovolně a aktivně zapojily do průzkumu trhu a poskytly požadované informace.

Výsledný dokument byl zpracován pro plánovací účely Ministerstva obrany a byl předán managementu Ministerstva obrany a Armády České republiky k dalšímu rozhodování.

V případě, že by některá ze zúčastněných společností chtěla zaslat doplňující či zpřesňující informace k provedenému průzkumu trhu, může tento požadavek zaslat na e-mailovou adresu: marketresearch@army.cz.

Nahoru