Home page > Aktuality > Dokončení průzkumu trhu "Přístroj nočního vidění pro jednotlivce – monokulární"

Dokončení průzkumu trhu "Přístroj nočního vidění pro jednotlivce – monokulární"

Dne 30. července 2020 dokončilo Oddělení průzkumu trhu a analýz Sekce průmyslové spolupráce Ministerstva obrany ČR průzkum trhu k plánované akvizici nového monokulárního přístroje nočního vidění. Nové přístroje nočního vidění by měly postupně doplnit a částečně nahradit aktuálně používané přístroje MUM-14.

Do průzkumu trhu se aktivně zapojilo celkem 9 výrobců a dodavatelů, z toho 3 společnosti z České republiky. Všichni výrobci a dodavatelé byli osloveni prostřednictvím Žádosti o informace a vyzváni k dodání informací o svém produktu včetně hrubého odhadu nákladů na životní cyklus, dodávky náhradních dílů a zabezpečení údržby přístrojů dusíkováním. Z důvodu pandemie koronaviru byla společnostem v rámci průzkumu trhu prodloužena lhůta na odpovědi na Žádost o informace, aby bylo zajištěno dodání všech potřebných informací.

Získané informace byly zpracovány do souhrnného dokumentu, který byl zaslán uživateli (AČR) a který slouží jako podklad pro plánovací a rozpočtové účely a pro další rozhodování vrcholného managementu Ministerstva obrany ČR.

Nahoru