Home page > Aktuality > Mezinárodní workshop o vyzbrojování řešil realizaci mnohonárodních projektů

Mezinárodní workshop o vyzbrojování řešil realizaci mnohonárodních projektů

Ve dnech 13. až 16. března se v Praze uskutečnil mezinárodní workshop k problematice vyzbrojování určený pro státy Evropské unie (EU) z regionu střední a východní Evropy. Workshop připravila sekce vyzbrojování a akvizic ve spolupráci s Evropskou obrannou agenturou (EDA) za účelem podpory a prohloubení spolupráce při realizaci mnohonárodních projektů vyzbrojování.

Rozvoj tohoto druhu spolupráce je v současnosti na vzestupu, a to zejména díky novým iniciativám v rámci EU jako je Permanentní strukturovaná spolupráce (PESCO) a Evropský obranný fond (EDF). Schopnost realizovat společné mnohonárodní projekty se tak stává jednou z hlavních priorit v oblasti vyzbrojování v rámci EU a současně jednou z oblastí, kterou je nutné ve středovýchodním regionu EU posílit.

Obsah workshopu odrážel nejen potřeby účastnických zemí, které byly identifikovány studií realizovanou EDA zaměřenou právě na kapacity a schopnosti v obraně-průmyslové spolupráci uvedeného regionu. Současně ale také zohledňoval specifika akvizičních procesů jednotlivých zemí.

Absolvovali přednášky a diskuse

Celkem 30 účastníků z 10 zemí střední a východní Evropy, včetně zástupců resortu Ministerstva obrany ČR, během tří dnů absolvovalo řadu přednášek a diskusí k výše uvedeným otázkám. Současně bylo jejich úkolem navrhnout postup realizace konkrétních mnohonárodnostních vyzbrojovacích projektů při stanovení základních vstupních parametrů.

Za lektory workshopu byli vybráni odborníci z Centra pro obranné akvizice z prestižní Cranfieldské Univerzity, jež mají rozsáhlé teoretické i praktické zkušenosti s řízením mnohonárodních projektů vyzbrojování.


  • Evropská obranná agentura (EDA) byla založena v roce 2004. Jejím cílem je pomáhat členským státům (27 zemím EU s výjimkou Dánska) rozvíjet jejich vojenské zdroje.
  • Prosazuje jejich spolupráci, vytváří nové iniciativy a navrhuje možnosti, jak zlepšovat obranyschopnost členských zemí. Kromě toho členským státům, které mají zájem, pomáhá s rozvojem společné obranyschopnosti.
  • Hraje významnou roli při rozvoji schopností a kapacit, na nichž stojí Evropské unie
  • Agentura má sídlo v Bruselu a zaměstnává přibližně 140 osob. V jejím čele stojí Federica Mogheriniová, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředsedkyně Evropské komise

Nahoru