Home page > Aktuality > Odborná stáž pracovníků Oddělení průzkumu trhu a analýz a Odboru vyzbrojování vzdušných sil ve Velké Británii

Odborná stáž pracovníků Oddělení průzkumu trhu a analýz a Odboru vyzbrojování vzdušných sil ve Velké Británii

Ve dnech 25. – 30. března 2018 se uskutečnila odborná stáž pracovníků Oddělení průzkumu trhu a analýz (OdPTA) a Odboru vyzbrojování vzdušných sil (OVVzS) ve Velké Británii v organizaci DE&S - Defence Equipment and Support (britský akviziční úřad).

Odborná stáž byla první svého druhu a sloužila především ke vzdělávání mladých perspektivních pracovníků OdPTA a zástupců akvizičních odborů v rámci jejich přípravy pro odborné zapracování v akvizičním systému resortu obrany.

Stáž vznikla na základě společné iniciativy DE&S a OdPTA SVA a byla dalším z kroků k navázání vzájemné výměny zkušeností a informací mezi britským akvizičním úřadem a Sekcí vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany ČR.

Součástí stáže byla i odborná konference „International Acquisition Symposium“, týkající se problematiky vojenských schopností, akvizičního procesu, zapojení vědy a technologií a v neposlední řadě zkušenosti britského úřadu z  vlastní transformace a úspor, kterých se mu podařilo dosáhnout.

Účastníci stáže si vysoce cenili zejména kvalitního organizačního zajištění celé akce, vysoké odborné úrovně zaměstnanců DE&S a ochoty britské strany sdílet detaily nastavení akvizičního procesu ve Velké Británii.

Věříme, že vzájemná spolupráce mezi SVA a DE&S se bude nadále rozvíjet a zaměří se na některé konkrétní oblasti užší spolupráce s britským akvizičním úřadem.

Odborná stáž i konference, které jsme se zúčastnili, byly pro nás neocenitelnou zkušeností pro naši budoucí práci. Mohli jsme vidět britské akviziční prostředí, navštívit sídlo Whitehall a současně jsme měli možnost se osobně setkat s předními světovými odborníky a s mezinárodními delegacemi. Načerpali jsme spoustu inspirace, a pokud se do budoucna podaří pokračovat ve vzájemné spolupráci bude to velmi obohacující.“ - Mgr. David Kressl (OdPTA)

„Odborná stáž ve Velké Británii byla pro nás velice užitečnou zkušeností. Během mezinárodní akviziční konference ve Whitehall nám byl detailně přiblížen akviziční proces ve Velké Británii, bylo nám tak umožněno seznámit se s kvalitami tohoto systému, což pro nás bylo v mnoha směrech obohacující. Během bilaterálního jednání s britskou stranou, které se uskutečnilo rovněž ve Whitehall, nám byl věnován prostor pro diskuzi o úskalích akvizičních procesů jak v ČR, tak ve Velké Británii. Ocenili jsme zejména vstřícný přístup britské strany k našim četným dotazům.“ - Mgr. Kateřina Koucká (OVVzS)


Stručné představení DE&S:

Organizace DE&S (Defence Equipment and Support) je organizace působící v rámci britského ministerstva obrany (MO). Zahájila svou činnost 2. dubna 2007 po sloučení „Defence Procurement Agency“ (Agentura pro zakázky v oblasti obrany) MO a „Defence Logistics Organisation“ (Organizace pro logistiku v oblasti obrany), pod vedením výkonného ředitele (Chief Executive Officer - CEO) DE&S. Při jejím vzniku pracovalo pro DE&S cca 29 000 zaměstnanců (77 % z řad civilních zaměstnanců a 23 % z řad vojáků), jak ve Velké Británii, tak v zahraničí. V roce 2008 pracovalo pro DE&S cca 24 500 zaměstnanců, v rámci programu „PACE“ na zvýšení kvality podnikání  („PACE“ business improvement programme) došlo k postupnému snížení počtu pracovníků na cca 21 000 osob v roce 2012. Z tohoto počtu bylo od roku 2012 přibližně 8 000 pracovních míst umístěno v Abbey Wood.

(zdroj Wikipedia)

Nahoru