Home page > Aktuality > Problematika VZ „Vyprošťovací vozidla“

Problematika VZ „Vyprošťovací vozidla“

Vyprošťovací vozidla měla být podle smlouvy uzavřené mezi MO a státním podnikem Vojenský technický ústav (VTÚ) na konci roku 2015 dodána v počtu 1 ks do 31. července 2017 a 4 ks do 30. listopadu 2017. Hodnota zakázky činí 197 milionů korun.

Jedná se o prototypovou výrobu, která zahrnuje konstrukčně vývojové práce na základě takticko-technických podmínek. U tohoto typu výroby se v průběhu může objevit problém, který nemohl být při zadání investiční akce objektivně předvídán.

K předání vyprošťovacích vozidel AČR dosud nedošlo z důvodu přetrvávajících problému s hlavním vyprošťovacím navijákem (praskání hlavního lana). U výrobce navijáku má být provedeno modelování průběhu sil na vyprošťovacím navijáku a následně provedeny konstrukční úpravy s předpokládaným termínem do konce září. Za předpokladu úspěšně vyřešené reklamace budou vyprošťovací vozidla předána do konce roku 2018.

S prvním kusem vozidla byl v lednu 2018 úspěšně ukončen proces praktického zkoušení (tzv. vojskové zkoušky). V průběhu konečných zátěžových testů před předáním vozidel však byla zjištěna výše uvedená závada na účelové nástavbě, která byla smluvním dodavatelem (VTÚ) reklamována u subdodavatele, společnosti Tatra Trucks, a.s., a to u všech vozidel. U zahraničních partnerů Tatra Trucks se sídlem ve Švédsku a v Polsku nyní probíhá řešení reklamace.

Nahoru