Úvodní stránka > Aktuality > Průmyslový den k modernizačnímu projektu „Ruční protitanková zbraň nové generace“

Průmyslový den k modernizačnímu projektu „Ruční protitanková zbraň nové generace“

Za přítomnosti významných zástupců Armády ČR a rezortu Ministerstva obrany ČR  uspořádali pracovníci Oddělení marketingové podpory obranných akvizic (OdMPOA), Sekce vyzbrojování a akvizic MO ve dnech 27. a 28. listopadu Průmyslový den k plánovanému pořízení ručních protitankových zbraní nové generace pro mechanizované jednotky AČR. O chystanou zakázku se vážně zajímá 7 potenciálních dodavatelů z řad zahraničních i domácích společností.

První část programu Průmyslového dne zahájil Mgr. David Kressl, projektový manažer průzkumu trhu k projektu „Ruční protitanková zbraň nové generace“ z OdMPOA. Po přivítání účastníků a úvodních poznámkách k organizaci celé akce předal slovo Ing. Milanu Dvořákovi, MSc., vedoucímu OdMPOA, který přednesl úvodní řeč a oficiálně Průmyslový den zahájil.

Dopolední část programu se nesla v duchu prezentace operačních požadavků AČR a bloku prezentací věnovanému technologiím a trendům v oblasti ručních protitankových zbraní. Jako hosté v tomto bloku vystoupili jak domácí tak zahraniční speakeři. 

Prezentace potenciálních dodavatelů a jejich zbraňových systémů

Ve druhé části programu Průmyslového dne proběhla uzavřená jednání, kterých se účastnili vybraní zástupci rezortu MO, Generálního štábu a specialistů z řad AČR a zúčastnění výrobci/dodavatelé na straně druhé. Hlavním smyslem těchto jednání bylo dát stejný prostor výrobcům prezentovat jejich společnosti a především seznámit budoucího uživatele s jejich výrobky.

Statická prezentace modelů zbraňových systémů

V průběhu celé odpolední části prvního dne programu Průmyslového dne měli navíc účastníci možnost seznámit se s  maketami zbraní, které dovezli zástupci zúčastněných společností speciálně pro účely této akce.

Do konce ledna 2018 očekávány odpovědi na „Žádost o informace“

Průmyslový den k modernizačnímu projektu “Ruční protitanková zbraň nové generace” je součástí připravovaného průzkumu trhu, který budou provádět pracovníci OdMPOA a jehož zahájení je plánováno v návaznosti na získání odpovědí od zúčastněných společností. Oficiální „Žádost o informace“ („Request for Information“ - RFI), jejímž cílem je získat nejen podrobná data o technických parametrech nabízených ručních protitankových zbraní, byla již vybraných výrobcům, kteří projevili zájem o účast v soutěži, rozeslána.

Odpovědi na „RFI“ jsou očekávány do 31. ledna 2018.

„Jsem velmi spokojen se zájmem o Průmyslový den jak z řad domácích a zahraničních společností, tak z řad vojáků AČR. Průmyslové dny vnímáme jako důležitou platformu nejen pro transparentní zahájení průzkumu trhu, ale také pro seznámení budoucího uživatele s celým spektrem nejmodernějších výrobků, které jsou dostupné na trhu,“  zhodnotil Průmyslový den Mgr. David Kressl, projektový manažer průzkumu trhu.

Fotogalerie

Nahoru