Home page > Aktuality > Průzkum trhu k modernizačnímu projektu „Ruční protitanková zbraň nové generace“ byl dokončen

Průzkum trhu k modernizačnímu projektu „Ruční protitanková zbraň nové generace“ byl dokončen

Pracovníci Oddělení průzkumu trhu a analýz SVA MO (dále jen „OdPTA“) v minulých dnech dokončili průzkum trhu k modernizačnímu projektu „Ruční protitanková zbraň nové generace“.

Oficiální „Žádost o informace“ (RFI - „Request for Information“) byla rozeslána zájemcům z řad domácího a zahraničního obranného průmyslu koncem roku 2017, přičemž odpovědi zaslalo celkem 7 společností. Stejné společnosti se na podzim loňského roku – ve dnech 27. a 28. listopadu 2017 - zúčastnily Průmyslového dne pořádaného k tomuto projektu, jehož součástí byla i uzavřená jednání s jednotlivými výrobci, jejichž smyslem bylo zpřesnění zadání k připravovanému projektu.

Sekce vyzbrojování a akvizic plánuje projektem „Ruční protitanková zbraň nové generace“ pořídit nové lehké a moderní protitankové zbraně pro mechanizované jednotky AČR, které budou odpovídat budoucím potřebám AČR na moderním bojišti.

„Byli jsme velmi spokojeni s kvalitou a hloubkou odpovědí průmyslu na RFI. Vzhledem k velkému zájmu o dodání co nejkvalitnější odpovědi jsme od některých společností obdrželi žádost o prodloužení termínu pro odevzdání odpovědí, který byl následně posunut na 19. února 2018. Od té doby byly zpracovávány získané informace od výrobců.

Tímto bych chtěl ocenit spolupráci s odborníky ze strany resortu obrany v průběhu realizace procesu průzkumu trhu a práci svého týmu. Současně chci poděkovat všem zúčastněným společnostem za vynikající spolupráci a efektivní komunikaci.“  Ing. Milan Dvořák, MSc., vedoucí Oddělení průzkumu trhu a analýz.

OdPTA se podařilo soustředit velké množství informací nezbytných pro podporu procesů plánování a budoucího rozhodování managementu resortu obrany k náhradě technicky
i morálně zastaralých prostředků RPG-7 a RPG-75.

Nahoru