Home page > Aktuality > Průzkum trhu k projektu „Pořízení prostředků CBRN – COLPRO“

Průzkum trhu k projektu „Pořízení prostředků CBRN – COLPRO“

Oddělení průzkumu trhu a analýz, Sekce průmyslové spolupráce Ministerstva obrany ČR, připravuje zahájení průzkumu trhu k projektu „Pořízení prostředků CBRN – COLPRO“.

Cílem průzkumu trhu bude zjistit možnosti výrobců a dodavatelů stanových systémů CBRN -COLPRO k využití v AČR. Tyto systémy musí poskytovat nezbytnou ochranu před širokou škálou nebezpečí CBRN, zejména ochranu před chemickými činidly, ochranu proti biologickým činitelům a ochranu před přímým kontaktem s radioaktivními částicemi.

Průzkum trhu bude zahájen zasláním oficiální „Žádosti o informace“ potenciálním výrobcům a dodavatelům, které se předpokládá ve 3. čtvrtletí letošního roku.

Výrobci a dodavatelé, kteří mají zájem zapojit se do průzkumu trhu, mohou ještě před oficiálním oslovením prostřednictvím Žádosti o informace zaslat své materiály na e-mailovou adresu marketresearch@army.cz.

Účast v průzkumu trhu je dobrovolná.

Nahoru