Home page > Aktuality > Průzkum trhu – Mezinárodní kombinovaná přeprava ve prospěch rezortu MO

Průzkum trhu – Mezinárodní kombinovaná přeprava ve prospěch rezortu MO

Ministerstvo obrany ČR hledá možné dodavatele na poskytnutí služby mezinárodní kombinované přepravy vojenské techniky, materiálu a osob rezortu MO v letech 2022 – 2025.

 

Cílem je zabezpečení kombinovaných přeprav vojenské techniky, materiálu a osob rezortu MO,  a to prostřednictvím silniční, železniční, námořní (lodní) a letecké přepravy nebo jejich kombinací.

 

Předpokládaný maximální objem přepravy v rámci jednoho nasazení bude do celkové hmotnosti nákladu až 10 000 tun.

 

Místem plnění bude vždy trasa z ČR do místa působení jednotek v zahraničí a zpět do ČR na vzdálenost do 15 000 km.

 

Dodavatelé, kteří mají zájem zapojit se do průzkumu trhu, se mohou do 27. října 2020 přihlásit na e-mailové adrese nmcc@army.cz.  

Nahoru