Home page > Aktuality > Průzkum trhu na automobilové jeřáby pro AČR

Průzkum trhu na automobilové jeřáby pro AČR

Oddělení průzkumu trhu a analýz Sekce průmyslové spolupráce Ministerstva obrany ČR připravuje zahájení průzkumu trhu pro plánovací a rozpočtové účely k připravované akvizici tří kategorií automobilových jeřábů pro manipulaci s ISO kontejnery, rozměrnou pozemní a leteckou technikou, atp. Nové automobilové jeřáby by měly v letech 2022 - 2027 postupně nahradit vozidla AD-20, AD-28 a AD-30 a nově umožnit manipulaci s těžšími předměty.

První kategorií jsou automobilové jeřáby na kolovém podvozku s nosností do 20 tun na základní délce výložníku. Vozidlo by mělo být osazeno třímístnou balisticky nechráněnou kabinou. Ministerstvo obrany uvažuje o pořízení cca 20 ks těchto jeřábů.

Druhou kategorií jsou automobilové jeřáby na kolovém podvozku s nosností minimálně 30 tun na základní délce výložníku. Vozidlo by mělo být osazeno min. dvoumístnou balisticky nechráněnou kabinou a mělo by umožňovat řízení natáčení všech kol a tzv. „krabí chod“ (Crab). Ministerstvo obrany uvažuje o pořízení cca 16 ks těchto jeřábů.

Třetí kategorií jsou těžké automobilové jeřáby na kolovém podvozku s nosností minimálně 50 tun na základní délce výložníku. Vozidlo by mělo umožňovat řízení natáčení všech kol v režimech „All-wheel steering“, „Manual steering“ a dále tzv. „krabí chod“ (Crab). Ovládání jeřábu musí být možné provádět i z kabiny vozidla nebo dálkovým ovládáním mimo vozidlo. Vozidlo by mělo být osazeno třímístnou balisticky chráněnou kabinou. Ministerstvo obrany uvažuje o pořízení 2-6 ks těchto jeřábů.

Maximální výška všech výše uvedených kategorií automobilových jeřábů musí vozidlu umožňovat projet pod mosty se světlou výškou 3,7 m.

Ke všem kategoriím automobilových jeřábů bude požadováno provedení školení obsluh, dodávka náhradních dílů, manipulačních přípravků a rámů pro objemná břemena, spojovací a další speciální zařízení včetně dokumentace a návrh zabezpečení životního cyklu vozidla.

Oficiální oslovení výrobců a dodavatelů pomocí Žádosti o informace, jejíž součástí budou podrobnější technické požadavky, proběhne v první polovině října 2020. Společnosti, které mají zájem se průzkumu trhu zúčastnit, se mohou do 9. října 2020 přihlásit na e-mailové adrese marketresearch@army.cz.

Nahoru