Home page > Aktuality > Průzkum trhu na vozidla MRAP pro jednotku RCP zahájen

Průzkum trhu na vozidla MRAP pro jednotku RCP zahájen

Oddělení průzkumu trhu a analýz, Sekce vyzbrojování a akvizic MO, zahájilo průzkum trhu k projektu „Vozidla MRAP pro jednotku RCP“ rozesláním oficiální „Žádosti o informace“ (tzv. „RFI“ – „Request for Information”) možným dodavatelům této kategorie vozidel.

ČR pořízením vozidel kategorie MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected) plánuje vybudovat zcela nové schopnosti v rámci svých ozbrojených sil. Nová silně chráněná vozidla budou tvořit základ jednotky plnící úkoly spojené s prozkoumáváním tras, na nichž se mohou nacházet miny, improvizovaná nástražná zařízení (IED) a další nástrahy umístěné pod povrchem terénu, které dlouhodobě způsobují vážné ztráty aliančním spojencům při nasazení v zahraničních misích.

„Žádosti o informace“ předcházely koncepční úvahy AČR o způsobu nasazení těchto vozidel a současně úvahy týkající se některých vysoce specializovaných systémů. Za tímto účelem byly ke sdílení zkušeností osloveny také některé členské země NATO, které schopností RCP (Route Clearance Patrol) již disponují a mají vlastní zkušenosti z operačního nasazení. Tato etapa ujasnění, vzhledem ke komplexnosti celého projektu, nakonec vedla k opakovanému posunutí termínu zahájení průzkumu trhu, který byl původně plánován již počátkem roku 2018.

SVA MO jako další krok plánuje společná jednání se zájemci ze strany průmyslu, která se mají uskutečnit v průběhu srpna 2018, za účelem vzájemného upřesnění informací a vyjasnění případných nejasností. Průzkum trhu na vozidla kategorie MRAP předpokládá SVA MO dokončit ve 3. čtvrtletí letošního roku.

Nahoru