Home page > Aktuality > Průzkumy a analýzy trhu – předběžné tržní konzultace zahajované do konce roku 2018

Průzkumy a analýzy trhu – předběžné tržní konzultace zahajované do konce roku 2018

V souladu s plány rozvoje schopností Armády ČR zahajuje Sekce vyzbrojování a akvizic prostřednictvím Oddělení marketingové podpory obranných akvizic ve spolupráci s Generálním štábem AČR předběžné tržní konzultace, průzkumy trhů a analýzy systémů pro nejbližší plánovací období.

Připravované projekty vychází z aktuálních potřeb Armády České republiky a jsou v souladu s platnými koncepčními a střednědobými plánovacími dokumenty.

Pro podporu akvizičního procesu tak bude v nejbližších měsících prováděn průzkum trhu s následujícími systémy či komoditami:

  • prostředky ke zvyšování individuálních bojových schopností - ruční protitanková zbraň nové generace s plánovanou dobou dodávek v letech 2020-2023,
  • prostředky ke zvýšení schopností přemostění mokrých i suchých překážek v rámci podpory manévru a mobility brigádních úkolových uskupení v souladu s přijatými aliančními závazky a dle platných standardů na kolovém podvozku s balistickou ochranou – mostní soupravy s plánovanou dobou dodávek v letech 2020-2023,
  • prostředky ke zvýšení schopností překonávání vodních překážek plovoucími mosty pro podporu manévru a mobility v souladu s přijatými aliančními závazky a dle platných standardů na kolovém podvozku s balistickou ochranou – pontonové mostové soupravy s plánovanou dobou dodávek v letech 2021-2024,
  • prostředky ke zvýšení ochrany přepravovaných osob kategorie MRAP se schopností detekce a uvolňování výbušných nástražných zařízení v operacích a misích – MRAP pro RCP s plánovanou dobou dodávek v letech 2020-2022,
  • přenosné prostředky k provádění průchodů v minových polích – přenosný raketový odminovač s plánovanou dobou dodávek v roce 2020,
  • malý dopravní letoun pro leteckou přepravu od 15 do 30 cestujících se 4 místy se stolkem a s možností přestavby interiéru na verzi pro zdravotnický odsun MEDEVAC s plánovaným dodáním v letech 2021-2022.

V případě zájmu zapojit se do plánovaných předběžných tržních konzultací, průzkumů trhu a zájmu nabídnout systém/subsystém či komoditu vztahující se k výše uvedeným schopnostem, se mohou výrobci a dodavatelé ještě před oficiálním oslovením formou RFI sami přihlásit a zaslat marketingové materiály na emailovou adresu marketing@army.cz, případně poštou na adresu Oddělení marketingové podpory obranných akvizic, Ministerstvo obrany, náměstí Svobody 471/4, 160 01 Praha 6.  

Vlastní oficiální proces marketingového průzkumu a analýz bude zahájen rozesláním žádosti o informace (Request for Information) potencionálním výrobcům či dodavatelům.

Ti pak budou po upřesnění strategií jednotlivých projektů pozváni k prezentování svých návrhů řešení pracovníkům ministerstva obrany a specialistům z řad armády formou odborných konferencí, ukázek či průmyslových dnů.

Uvedený výčet požadovaných schopností k průzkumům trhů a analýz na roky 2017 a 2018 není uzavřen, po každoročním upřesnění v rámci střednědobého a dlouhodobého plánování budeme výrobce či dodavatele průběžně informovat o změnách.

Veškeré doplňující informace budou také zveřejňovány na těchto webových stránkách a na twitterovém účtu @marketingarmycz.

Nahoru