Úvodní stránka > Aktuality > TISKOVÉ ODDĚLENÍ MINISTERSTVA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY - Nákupy munice a její zásoby

TISKOVÉ ODDĚLENÍ MINISTERSTVA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY - Nákupy munice a její zásoby

Datum: 16. listopadu 2018,

Téma: Nákupy munice a její zásoby, 

Redakce: Jan Wirnitzer, Deník N

Vážený pane redaktore, k Vašim dotazům sděluji:

Náměstek Koštoval na konferenci CEVRO zmínil, že bez velké pozornosti MO v poslední době kupuje poměrně velké množství různých typů munice. Je to nyní trend?

Ano, je to trend. Přecházíme od systému, kdy byla pouze nahrazovaná spotřebovaná munice k systému držení předepsané operační zásoby munice. Tato zásoba bude pravidelně doplňována podle skutečné potřeby. V roce 2014 bylo po ukončení restrikcí armádního rozpočtu rozhodnuto o zahájení optimalizace procesu centrálního pořizování munice. Cílem je postupně do roku 2030 zaplnit sklady u všech hlavních druhů, a to v závislosti na přezbrojování novými systémy a s ohledem na životnost munice tak, aby pořízené zásoby stárly rovnoměrně.

Dalo by se shrnout, jak moc munice se kupuje a jak se mění celkové zásoby? A uvést nějaký ilustrativní příklad?

Z následující tabulky je zřejmé, jaké smlouvy nad 50 mil. Kč na munici byly uzavřeny od roku 2015 nebo jsou těsně před uzavřením. Jde většinou o víceleté rámcové smlouvy v celkové hodnotě 9 miliard korun. Na základě těchto smluv byla do současné doby fyzicky naskladněna munice za více než 4 miliardy Kč. Munice za další cca 1 miliardu korun je nyní ve výrobě.

Popis

Hodnota smlouvy v Kč

Nákup Munice 2015/I - 125 mm tanková

90 483 800

Nákup munice 2015/VIII-NSPA protiletadlové ŘS BOLID

282 853 905

PTŘS JAVELIN (vláda-vláda)

302 306 069

Nákup munice 2015/VI-NSPA PTŘS SPIKE

655 306 521

Nákup munice 2015/VI-NSPA pozemní PG-7VM pro granátomet

52 023 695

Nákup munice 2015/VI-NSPA pozemní 30x173mm

125 246 262

Nákup munice 2015/VI-NSPA pozemní 81 mm

98 954 298

Nákup munice 2016/IV - protitankové miny 122 KS-PT MI D1M

128 612 321

Nákup munice 2016/V-1 do ručních zbraní

64 269 150

Nákup munice 2016/III-NSPA pozemní 30 mm

360 634 517

Nákup munice 2017/I - Ruční útočné granáty

192 710 293

Nákup munice 2017/I - Munice 40mm

338 766 060

Nákup munice 2017/II - do ručních zbraní - Rámcová dohoda

3 000 000 000

Nákup munice 2018/30x160mm, 30x173mm - Rámcová dohoda

900 000 000

Munice pro tank T-72 M4CZ - Rámcová dohoda

300 080 000

Nákup munice 2017/I - Rakety S-8 (pro vrtulníky)

141 041 593

Trhaviny a speciální ženijní náloživo - Rámcová dohoda

300 000 000

Pumy MK-82 pro Gripen

125 485 383

Nákup munice 2019/I Mk-2 RBS-70 – 135 ks

140 000 000

Nákup munice 2019/II Mk-3 Bolide RBS-70 – 150 ks + opce 200 ks

1 498 000 000

Celkem

Cca 9 miliard Kč

Přesná výše zásob u konkrétních druhů munice není veřejná informace. Jako příklad lze v obecnější rovině uvést významné posílení obranyschopnosti u protivzdušného vojska, které má střežit důležité objekty pro obranu státu (jako jsou elektrárny, letiště a další). Zde se potřebné množství řízených střel pro systém RBS-70 podařilo z nedostatečných 10% zásoby munice pro obranu státu dostat alespoň do požadovaných 50%.

Zásoby munice byly v posledních letech navýšeny také pro taktické i vrtulníkové letectvo, včetně nábojů pro kanóny a raket. Podobně se zvýšily zásoby munice pro minomety a granátomety.

Zásoby munice nejsou však vytvářeny jen a pouze pro bojové akce či napadení České republiky protivníkem. V zásobách je nutné držet také munici pro případ živelných pohrom, kdy je nezbytné odstřelit nějaké překážky, či rozbít ledové kry.

Skladovaná munice je sledována tak, aby byla dosažena její maximální spolehlivost i životnost. Armádní akreditovaná laboratoř striktně sleduje jakost munice, provádí předepsané provozní zkoušky a od výrobce stanovenou dobu použitelnosti tímto dokáže prodloužit mnohdy i na trojnásobek původní délky. Tímto lze v některých kategoriích dosáhnout toho, že munice vyrobená v 60. letech 20. století je stále spolehlivá, bezpečná k použití a nemusí být každých deset až patnáct let obměněna.

Je to tak, že u hlavních typů munice skutečně v poslední době přecházíme na  trvalé udržování vyššího množství, čímž se posilují schopnosti armády?

Ano, jde o posilování schopností Armády ČR. Cílovou bezpečnostní ambicí je zabezpečení skladových zásob do výše tzv. 30 SDOS (Standardní denní objem dodávek munice, resp. Standard Day of Supply).

SDOS vyjadřuje průměrnou denní potřebu munice k zabezpečení bojové činnosti armády podle národních norem. Jinými slovy směřujeme od dřívějších omezených zásob k tomu, aby ve skladech bylo takové množství munice, které by v případě potřeby stačilo armádě na minimálně 30 dnů bojové činnosti.

Jan Pejšek, odbor komunikace MO

Nahoru