Úvodní stránka > Aktuality > Ukončení průzkumu trhu k projektu „Automobil osobní terénní“

Ukončení průzkumu trhu k projektu „Automobil osobní terénní“

Dne 21.listopadu 2017 Oddělení marketingové podpory obranných akvizic Sekce vyzbrojování
a akvizic Ministerstva obrany (OdMPOA SVA MO) završilo proces průzkumu trhu k projektu „Automobil osobní terénní“. O účast v projektu projevilo zájem celkem 16 výrobců a dodavatelů nejen z řad speciální vojenské techniky, ale i výrobců vozidel z komerčního trhu.

Samotného průzkumu se aktivně zúčastnilo 10 společností. Zpracováním souborného přehledu o možnostech řešení akvizice nových vozidel byly fakticky připraveny podklady pro rozhodování vrcholného managementu resortu obrany a následné zahájení vlastní fáze akvizičního procesu náhrady zastaralých vozidel UAZ a již neperspektivních vozidel Land RoverDefender.

OdMPOA SVA MO a především projektový manažer chce tímto poděkovat všem participujícím výrobcům a dodavatelům za jejich vstřícnost a spolupráci při komplexním zpracování odpovědí na Žádost o zaslání informací (Request for Information - RFI), včetně poskytnutí zásadních parametrů životního cyklu.

OdMPOA SVA MO se těší na další spolupráci se zástupci českého bezpečnostního a obranného průmyslu a zároveň tímto žádá všechny výrobce, aby v případě zavádění technických inovací tyto informace průběžně zasílali Ing. Lubomíru Pauchovi, hlavnímu zpracovateli průzkumu trhu.

Za projektový tým OdMPOA SVA MO:

Ing. Milan Dvořák, MSc., vedoucí oddělení marketingové podpory
Ing. Lubomír Pauch, manažer projektu průzkumu trhu

Fotogalerie

Nahoru