Úvodní stránka > Aktuality

Aktuality

Market sounding and analysis – preliminary marketing consultations planned till the end of 2018

Publikováno: 30.8.2017 Autor: Ladislav Havelka

In line with the Czech Armed Forces’ capability development plans, the Czech MoD Armaments and Acquisition Division, through its Defence Acquisitions Marketing Support Section and in cooperation with the General Staff of the Czech Armed Forces,will initiate preliminary marketing consultations, market sounding and system analysis for the next planning period.

Průzkumy a analýzy trhu – předběžné tržní konzultace zahajované do konce roku 2018

Publikováno: 23.8.2017 Autor: Jiří Duchoslav

V souladu s plány rozvoje schopností Armády ČR zahajuje Sekce vyzbrojování a akvizic prostřednictvím Oddělení marketingové podpory obranných akvizic ve spolupráci s Generálním štábem AČR předběžné tržní konzultace, průzkumy trhů a analýzy systémů pro nejbližší plánovací období.

Průzkum trhu s lehkými terénními vozidly se blíží do finále

Publikováno: 14.8.2017 Autor: Jiří Duchoslav

V minulém týdnu proběhla poslední jednání s potencionálními dodavateli nových lehkých terénních vozidel pro Armádu ČR. Tyto schůzky byly posledním setkáním mezi producenty, budoucím uživatelem a zpracovateli marketingové informace v rámci fáze průzkumu trhu.

Expertní jednání k projektu nových vozidel pro AČR

Publikováno: 1.8.2017 Autor: Jiří Duchoslav

V těchto dnech probíhají expertní jednání pracovníků Sekce vyzbrojování a akvizic MO s obchodními zástupci společností, které nabízejí Armádě České republiky nová osobníterénní vozidla. Jednání jsou součástí průzkumu trhu s lehkými terénními vozidly, který provádí pracovníci oddělení marketingové podpory obranných akvizic Sekce vyzbrojování a akvizic MO ČR.

Podepsána rámcová dohoda "OBUV SPORTOVNÍ 2017"

Publikováno: 25.6.2017 Autor: Jiří Duchoslav

Dne 22. června 2017 byla podepsána Rámcová dohoda "Obuv sportovní 2017".

Stránky

Nahoru