Home page > Průzkum trhu a analýzy

Průzkum trhu a analýzy

O nás

Naše oddělení vzniklo v roce 2016 a hlavním úkolem našeho týmu je zpracovávat analýzy trhu pro strategické a zvlášť významné akviziční projekty, které slouží jako podklad pro rozhodování managementu rezortu a armády o nákupu vojenské techniky. 

Dále také zajišťujeme informační podporu pomocí monitoringu technologických novinek a ekonomických událostí v bezpečnostním a obranném sektoru, setkáváme na veletrzích a konferencích se zástupci domácích a zahraničních společností v této oblasti a zjišťujeme novinky z jejich portfolia či se přímo účastníme ukázek produktů.

Naším cílem je vnést do akvizičního procesu profesionální přístup směrem k domácím a zahraničním dodavatelům a dát ucelený přehled managementu resortu o produktech, které AČR požaduje pro zajištění obranyschopnosti země a plnění partnerských závazků NATO a EU.

Na základě požadavku AČR začíná naše oddělení zpracovávat analýzu trhu požadované kategorie produktů. Následně oslovíme potenciální výrobce a dodavatele daného produktu s tzv. Žádostí o informace (Request for Information - RFI) s tím, že odpovědi na ŽOI jsou nezávazné a odpověď je pro dodavatele dobrovolného charakteru.

V průběhu čekání na odpověď k ZOI jsou v případě potřeby organizovány tzv. Průmyslové dny, které slouží jako platforma pro výměnu informací k projektu mezi zástupci MO ČR, AČR a potenciálními dodavateli. Průmyslový den může být doplněn o uzavřenou část separátních jednání ve formátu „1on1“ pro hlubší diskuzi o produktu mezi dodavatelem a budoucími uživateli. 

Na základě dodaných odpovědí pak zpracováváme ucelený dokument „Analýza trhu“ k požadované kategorii produktu, který kromě takticko-technických dat obsahuje rovněž informace o orientačních cenových nákladech, možných dodacích lhůtách a dalších budoucích trendech v dané oblasti.

Tento dokument pak slouží jako jeden z podkladů pro integrovaný projektový tým, který má dále na starost další postup v akvizici daného systému. Pokud to situace vyžaduje, může se IPT tým obrátit na naše oddělení se žádostí o provedení dodatečné ŽOI a to kdykoli během akvizičního procesu. Výsledný dokument slouží pouze pro interní účely rezortu.

Potenciální výrobci a dodavatelé mohou kontaktovat naše oddělení na a informovat o svých možnostech řešit a dodávat produkty. Rovněž uvítáme zasílání relevantních marketingových materiálů a portfolií, které nám slouží k lepšímu přehledu o dostupných produktech na trhu.

 

Kontakt:

Oddělení průzkumu trhu a analýz

Tychonova 1, 160 01 Praha 6

 

e-mail: marketresearch@army.cz

twitter: @PruzkumTweetuje

Vedoucí oddělení: Ing. Milan DVOŘÁK, MSc. tel: +420 973 225 271

   

Nahoru