Úvodní stránka > Průzkum trhu a analýzy

Průzkum trhu a analýzy

O nás

 

Oddělení průzkumu trhu a analýz Sekce obranné politiky a strategie MO ČR

Zpracovává průzkumu trhu pro strategické a zvlášť významné akviziční projekty. Tyto projekty určuje ministr obrany ČR a náčelník generálního štábu AČR.

Na základě požadavku AČR začíná naše oddělení zpracovávat průzkum trhu na již zmíněné strategické a zvlášť významné projekty. Následně oslovujeme potenciální dodavatele daného systému s tzv. Žádostí o informace (Request for Information - RFI) s tím, že odpovědi na RFI jsou dobrovolného charakteru.

Dle zvážení se k plánovaným projektům organizují rovněž tzv. Průmyslové dny za účasti jak uživatelů z řad armády, tak i potenciálních dodavatelů, a to za účelem vzájemné výměny informací a upřesňování případných otázek k danému projektu. Doplňkovou formou jsou pak separátní jednání ve formátu 1on1 pro diskuzi s potenciálními uživateli.

Lhůta na odpověď RFI se pohybuje v rozmezí 2-3 měsíců. Na základě dodaných odpovědí pak zpracováváme ucelený materiál k požadovanému systému, který kromě takticko-technických dat obsahuje rovněž informace o orientačních cenových nákladech, možných dodacích lhůtách a dalších budoucích trendech v dané oblasti.

Tento dokument pak slouží jako jeden z podkladů pro integrovaný projektový tým, který má dále na starost další postup v akvizici daného systému. Pokud to situace vyžaduje, může se IPT tým obrátit na naše oddělení se žádostí o provedení dodatkového RFI a to kdykoli během akvizičního procesu. Výsledný dokument není volně šiřitelný, protože obsahuje informace obchodního tajemství a slouží pouze pro interní účely rezortu.

Naše oddělení dále zajišťuje informační podporu pro IPT týmy v oblasti aktuálních trendů z obranného a bezpečnostního průmyslu. Potenciální dodavatelé mohou kontaktovat naše oddělení na a informovat o svých možnostech řešit a dodávat produkty. Rovněž uvítáme zasílání dalších relevantních marketingových materiálů a portfolií, které nám slouží k lepšímu přehledu o dostupných produktech na trhu.

Kontakt:

Oddělení průzkumu trhu a analýz

Tychonova 1, 160 01 Praha 6

 

e-mail: marketing@army.cz

twitter: @marketingarmycz

tel: +420 973 225 271

      +420 973 225 272

      +420 973 225 273

Nahoru