Home page > Aktuality

Aktuality

V4 společně nakoupí munici

4.2.2021

Členské státy Visegrádské skupiny Česko, Maďarsko, Polsko, Slovensko, dne 28. ledna 2021 úspěšně podepsaly dohodu o společném nákupu munice.

Podpisu tzv. „Letter of Intent” (LOI), který podepsali národní ředitelé pro vyzbrojování zemí V4, předcházela několikaměsíční intenzivní práce zaměstnanců Sekce vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany ČR a Agentury Logistiky AČR společně s kolegy z ministerstev obrany ostatních členských zemí V4. Za českou stranu tento dokument podepsal náměstek ministra obrany Mgr. Lubor Koudelka, který řídí Sekci vyzbrojování a akvizic.

Původní záměr společného nákupu munice byl představen ministrem obrany Lubomírem Metnarem za českého předsednictví ve V4 na Dnech NATO v září 2019. „Ubrali jsme na přehnaných ambicích a plánech. Chceme začít něčím reálným a to je společný nákup munice,” uvedl tehdy ministr Metnar. V průběhu českého předsednictví záměr nabral konkrétní podobu a vznikl společný projekt. Tento projekt by měl sloužit jako odrazový můstek pro budoucí náročnější vyzbrojovací projekty v rámci skupiny V4. Česko má vedení projektu na starosti i poté co v létě 2020 předalo předsednictví Polsku.

V samotném textu podepsaného dokumentu vyjadřují členové V4 záměr společného nákupu munice. Tento nákup uskuteční členové prostřednictvím alianční Agentury pro podporu a pořizování (NATO Support and Procurement Agency, NSPA). Dalším krokem po podpisu LoI bude zaslání oficiální žádosti o spolupráci agentuře NSPA prostřednictvím tzv. Tasking Letter a následné odeslání objednávek munice jednotlivými členy skupiny V4.

Čtyři středoevropské země se dohodly, že společně nakoupí munici typu 9x19 FX Marking Cartridge Red a 9x19 FX Marking Cartridge Blue. Jedná se o cvičnou munici, která je netoxická, je využitelná v jakémkoliv prostředí a u jakéhokoliv typu tréninku.

Ministerstvo obrany ČR odhaduje v rámci společného nákupu pořídit 10 000 kusů z každého typu munice. Konečné množství pořízené munice se však může lišit.


Česko nakoupí munici spolu s Maďarskem, Polskem a Slovenskem

18.1.2021

V rámci spolupráce Visegrádské skupiny (V4) nakoupí česká armáda 20 000 kusů munice společně s partnery z Maďarska, Polska a Slovenska.

Projekt společného nákupu munice zemí V4 vzešel z dlouhodobé ambice uskutečnit společnou akvizici v rámci V4.

Tato iniciativa získala konkrétní rysy v průběhu českého předsednictví ve V4 (06/2019-06/2020). V rámci Dnů NATO v září roku 2019 představil ministr obrany Lubomír Metnar priority českého předsednictví. Jednou z nich byla užší spolupráce ve vyzbrojování a zejména spolupráce při společných zbrojních nákupech. „Ubrali jsme na přehnaných ambicích a plánech. Chceme začít něčím reálným a to je společný nákup munice,” uvedl ministr Metnar. Tento projekt by měl sloužit jako odrazový můstek pro budoucí náročnější vyzbrojovací projekty v rámci skupiny V4.

Po jednání v Ostravě zahájily jednotlivé týmy pod vedením národních ředitelů pro vyzbrojování intenzivní práci na společném projektu. V rámci Ministerstva obrany České republiky spadá tento úkol pod Sekci vyzbrojování a akvizic, kterou vede náměstek Mgr. Lubor Koudelka. Na úkolu se SVA MO intenzivně spolupracovala s Oddělením muniční služby Odboru technického zabezpečení Agentury logistiky ze Staré Boleslavi.

Snahou pracovních týmů bylo nalezení průsečíku munice pro společného nákupu. Po několikaměsíční snaze a po mnoha mezinárodních jednáních pracovních skupin byl průsečík úspěšně nalezen, a to v pořízení munice typu 9x19 FX Marking Cartridge Red a 9x19 FX Marking Cartridge Blue. Jedná se o cvičnou munici, která je netoxická, je využitelná v jakémkoliv prostředí a u jakéhokoliv typu tréninku.

Národní ředitelé pro vyzbrojování tuto iniciativu zpečetí podpisem tzv. Letter of Intent (LoI). V samotném textu dokumentu vyjadřují záměr na společný nákup munice, přičemž tento nákup uskuteční členové prostřednictvím alianční Agentury pro podporu a pořizování (NATO Support and Procurement Agency, NSPA). LoI by měl být podepsán všemi národními řediteli pro vyzbrojování visegrádských zemí do konce ledna.

Dalším krokem po podpisu LoI bude zaslání oficiální žádosti o spolupráci agentuře NSPA prostřednictvím tzv. Tasking Letter a následné odeslání objednávek munice jednotlivými členy skupiny V4.

Ministerstvo obrany ČR plánuje objednat přibližně 10 000 kusů z každého typu munice.

Nahoru