Home page > Aktuality > 22. 10. 2015 - II. NÁRODNÍ VYZBROJOVACÍ KONFERENCE

22. 10. 2015 - II. NÁRODNÍ VYZBROJOVACÍ KONFERENCE

Představitelé ministerstva obrany a armády se ve čtvrtek 22. října 2015 setkali se zástupci českých zbrojních firem na druhé národní vyzbrojovací konferenci, aby představili plán dalších investic a pokračovali v dialogu o spolupráci.

Martin Stropnický: Primárně jde o kvalitu produktu

Ministr obrany Martin Stropnický v úvodním projevu hovořil kromě jiného i o významu spolupráce především s domácím obranným a bezpečnostním průmyslem. Doslova řekl, že každá zakázka by měla být zohledněna účastí českých výrobců, kteří by se na dodávkách měli podílet třeba jen servisními pracemi. „Musíme pořizovat věci kvalitní a za ceny v čase a místě obvyklé. Dokud budu já na ministerstvu, budu razit strategii, že budeme-li něco pořizovat, tak tam bude vždycky nějaká domácí složka, která na té dohodě bude participovat,“ uvedl.

Cílem ministerstva obrany je podle ministra v prvé řadě získat pro vojáky produkt, který odpovídá jejich potřebám, je interoperabilní a umožní společné působení našich jednotek v mnohonárodních uskupeních. Zároveň ale podtrhl, že firmy nemohou spoléhat na univerzální ministerský patriotismus.

Náčelník generálního štábu Josef Bečvář: Připravená koncepce neruší žádné útvary

Náčelník generálního štábu hovořil o Koncepci výstavby Armády ČR, materiálu, který nastiňuje, jak by měla armáda vypadat do roku 2025. Dokument by měla již brzy schvalovat vláda.

Generál Bečvář mluvil dále o potřebách armády, která musí reagovat na dynamické změny v současném neklidném světě. Svou organizační strukturou by měla být vyvážená a souvislosti s článkem 3 Washingtonské smlouvy, který hovoří o nutnosti rozvíjet nejen kolektivní, ale rovněž svoji individuální schopnost odolat ozbrojenému útoku, schopná reagovat.

„Generální štáb provedl podrobnou analýzu současného stavu a pojmenoval vlastní slabé stránky armády, které jsou definovány v koncepčním dokumentu. Jedná se zejména o nedostatečnou úroveň vnější a vnitřní interoperability, nedokončené transformační procesy, nenaplněnost a další nedostatky,“ uvedl otevřeně generálporučík Josef Bečvář.

„Připravenou koncepcí není rušen žádný útvar. Každý útvar bude mít svou schopnost na úrovni počtů osob a techniky, aby zabezpečoval to, že v případě zhoršení mezinárodní bezpečnostní situace bude mít možnost určitého rozvoje a nabývání svých schopností,“ vysvětlil generálporučík Josef Bečvář.

Prezident AOBP Hynek: Podařilo se nastavit systém spolupráce

V navazujícím vystoupení prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky Jiří Hynek ocenil možnost sejít se a diskutovat o aktuálních tématech. „Děkuji ministerstvu obrany, že se mu podařilo nastavit systém spolupráce,“ zdůraznil a doplnil, že zvláště v dnešní době je právě spolupráce mezi obranným a bezpečnostním průmyslem na straně jedné a silových resortů na straně druhé klíčová.

Fotogalerie

Nahoru