O nás

Účel a cíle tohoto webu

Tyto webové stránky slouží jako prezentační, komunikační a informační platforma Sekce vyzbrojování a akvizic MO k transparentní řízené komunikaci se subjekty obranného a bezpečnostního průmyslu i dalšími potencionálními zájemci o dodávky materiálu a služeb v rámci komoditního spektra sekce. 

 

Sekce vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany

 1. Sekce vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany (SVA MO) je organizačním útvarem Ministerstva obrany, který odpovídá za řízení systému vyzbrojování, řízení projektů vyzbrojování, bezpečnostních investic NATO (NSIP – NATO Security Investment Programme), koordinaci programů zahraniční pomoci (FMF/FMS), jejímž předmětem je vojenský materiál, realizaci mezinárodní spolupráce v oblasti vyzbrojování a za zpracování návrhu strategie a koncepce vyzbrojování. Stanovuje zásady a postup zavádění vojenského materiálu do užívání v rezortu Ministerstva obrany. Odpovídá za zadávání a realizaci centrálně zadávaných veřejných zakázek v oblastech nabývání vojenského materiálu a pořizování služeb k zajištění jeho provozu po celou dobu životního cyklu, technického zhodnocení, údržby a oprav nemovité infrastruktury, nákupu paliv, vody a energií, pořizování služeb k zabezpečení provozu nemovité infrastruktury a nabývání ostatního movitého majetku komerčního charakteru a pořizování služeb, které nesouvisejí s provozováním vojenského materiálu a nemovité infrastruktury. Řídí a realizuje stanovené části výzbrojně-technické (materiálové) a administrativní standardizace. 
 2. V čele sekce vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany je Náměstek pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic MO (NŘ SVA MO).

Ve funkci náměstka pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic MO je Mgr. Daniel Koštoval, který:

 • ve vztahu k NATO, Evropské unii a Visegrádskému uskupení plní úlohu národního ředitele pro vyzbrojování (NAD – National Armaments Director);
 • zastupuje Českou republiku-Ministerstvo obrany v orgánech Konference národních ředitelů vyzbrojování NATO (CNAD – Conference of National Armaments Directors) a Investičního výboru NATO (IC – Investment Committee), v Komisi ředitelů organizací NATO pro údržbu a zásobování (NSPO ASB – NATO Support Organization Agency Supervisory Board) a Komisi ředitelů organizací NATO pro pořizování (NPO ASB – NATO Procurement Organization Agency Supervisory Board), v EDA a ve Visegrádském uskupení;
 • zastupuje Ministerstvo obrany v offsetové komisi a řídí a kontroluje plnění smluvních závazků plynoucích z programů průmyslové spolupráce;
 • řídí jednání v oblasti vyzbrojování a implementace postupů řízení projektů vyzbrojování se zahraničními subjekty a ústředními správními úřady;
 • předkládá manažerům cílů návrhy na pověření manažerů projektů vyzbrojování včetně návrhů na složení projektových týmů;
 • u projektů vyzbrojování strategického charakteru předkládá v součinnosti s manažery cílů návrh statutu a složení projektových týmů ministrovi obrany.

 

Adresa:

Ministerstvo obrany
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
Náměstí Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Náměstek pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic MO:

 
 

Kancelář náměstka:
tel.: 973 225 007
fax: 973 225 000
e-mail: svamo@army.cz


Struktura:

 • Kancelář náměstka pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic
 • Oddělení projektu pořízení BVP                           
 • Odbor řízení a podpory
 • Odbor vyzbrojování pozemních sil
 • Odbor vyzbrojování vzdušných sil
 • Odbor logistiky, zabezpečení a podpory
 • Odbor komunikačních a informačních systémů
 • Odbor průmyslové spolupráce
 • Oddělení NSIP
 • Oddělení průzkumu trhu a analýz

Nahoru