Home page > Aktuality > 27. 2. 2017 - NÁHRADA OSOBNÍCH TERÉNNÍCH VOZIDEL

27. 2. 2017 - NÁHRADA OSOBNÍCH TERÉNNÍCH VOZIDEL

Po několika letech se Ministerstvo obrany České republiky opět zajímá o možnost pořízení nových osobních terénních vozidel pro potřeby Armády ČR. Projekt přezbrojení osobními terénními automobily je aktuálně plánován v rámci střednědobého výhledu od roku 2021.

V současnosti AČR provozuje zhruba 700 vozidel Land Rover a dále pak asi 600 vozidel značky UAZ v různých modifikacích, jež významně přesahují svou plánovanou životnost. Uvažovaná nová osobní terénní vozidla by měla postupně nahradit všechny výše zmíněné typy, které vzhledem ke svému stáří, konstrukci a rostoucím nákladům na údržbu přestávají plně vyhovovat aktuálním požadavkům.

Z těchto důvodů se Sekce vyzbrojování a akvizic MO ČR rozhodla provést průzkum trhu s vozidly zmíněné kategorie. Výsledkem průzkumu bude podrobná marketingová informace obsahující především takticko-technické údaje všech potenciálně uvažovaných modelů a další relevantní data nezbytná pro odborné posuzování a budoucí plánování.

Marketingová informace je zpracovávána s cílem poskytnout budoucímu uživateli a vrcholnému managementu ministerstva ucelený přehled o dostupných možnostech včetně návrhu dalšího postupu v rámci akvizice. Dle zjištěných dat bude vyčleněn i potřebný objem finančních prostředků.

Důležitým faktorem při průzkumu trhu je transparentnost. Všichni zájemci o budoucí zakázku budou osloveni formou RFI (Request for Information), na případnou odpověď budou mít 2 měsíce. Každý zájemce také dostane stejný prostor k prezentaci své nabídky před zástupci MO ČR a AČR, a v případě zájmu i prostor na zodpovězení dodatečných dotazů.

S ohledem na plánovanou akvizici této techniky probíhá za účasti specialistů z AČR ve dnech 27.-28. února na polygonu pro pozemní vozidla v areálu VeV-VA Vyškov průmyslový den. Jeho účelem je prezentace nabízených vozidel budoucímu uživateli spolu s praktickým porovnáním technických vlastností, dále pak také soulad s plánovanými požadavky odpovídající potřebám AČR. Více informací na http://spsp.army.cz/prumyslove-dny-s-praktickym-porovnanim-technickych-v...

Nahoru