Home page > Aktuality > 9. a 10. 11. 2016 - PRŮMYSLOVÝ DEN - PRO POZVANÉ VÝROBCE SYSTÉMŮ STŘEDNÍHO DOSAHU PVO

9. a 10. 11. 2016 - PRŮMYSLOVÝ DEN - PRO POZVANÉ VÝROBCE SYSTÉMŮ STŘEDNÍHO DOSAHU PVO

Ve dnech 9. a 10. listopadu 2016 se v prostorách Ministerstva obrany uskutečnil Průmyslový den (dále již jen PD) organizovaný pracovníky Sekce vyzbrojování a akvizic MO (dále jen SVA MO). Program byl zaměřen na možnosti již oslovených výrobců nahradit raketový protivzdušný systém 2K12 Kub, kterému končí životnost již v roce 2020, moderním a novým raketovým systémem středního dosahu.

Průmyslového dne se zúčastnili zástupci oslovených výrobců raketových systémů středního dosahu: Diehl (DEU), Kongsberg (NOR), Raytheon (USA), Lockheed Martin (USA), MBDA (FRA, GBR, DEU), Rafael (IZR) a Israel Aerospace Industries (IZR).

Ministerstvo obrany zastupovali při jednáních pracovníci SVA MO, Sekce průmyslové spolupráce MO, důstojníci Generálního štábu AČR a důstojníci zastupující budoucího uživatele nového raketového systému středního dosahu, příslušníci 25. protiletadlového raketového pluku. Jednání byli přítomni i expertní pracovníci University obrany Brno.

Cílem PD bylo představení a upřesnění požadavků na schopnosti včetně základních operačních požadavků výrobcům a upřesnění již zaslaných odpovědí výrobců formou na Žádosti o informace (tzv. Request for Information, dále již jen RFI).

Každá z firem dostala v následných jednáních uzavřených ostatním výrobcům stejný časový prostor pro představení jejich nabídky z hledisek operačních schopností, technických a operačních parametrů, možností výroby a dodávek a prvotních cenových předpokladů důležitých pro plánování vyzbrojování a akvizice v požadovaných termínech počátečních a cílových operačních schopností uživatelem. Výrobci dostali tímto způsobem i prostor k otázkám na uživatele a vzájemnému dialogu. Umožněno bylo také případné vysvětlení některých otázek obsažených v zaslaných RFI.

PD byl hodnocen výrobci velmi kladně především z hlediska jeho připravenosti
a transparentnosti včetně schopnosti uživatele představit ucelený program včetně všech operačních oblastí a souvislostí včetně hlavních milníků programu.

Na základě informací z PD bude pracovníky SVA MO dokončena marketingová informace, jako jeden z prvotních vstupů pro plánování vyzbrojování a rozhodování v rámci resortu MO.

Nahoru