Home page > Aktuality > Dokončení průzkumu trhu „Polní kuchyně na terénním automobilu“

Dokončení průzkumu trhu „Polní kuchyně na terénním automobilu“

Oddělení průzkumu trhu a analýz, Sekce průmyslové spolupráce Ministerstva obrany ČR, dokončilo průzkum trhu k projektu „Polní kuchyně na terénním automobilu“. 

Oddělení průzkumu trhu a analýz chce touto cestou poděkovat všem zúčastněným společnostem, které se dobrovolně zapojily do průzkumu trhu, za poskytnutí požadovaných informací. 

V případě, že by některá ze zúčastněných společností chtěla zaslat doplňující či zpřesňující informace k provedenému průzkumu trhu, může tyto informace zaslat na e-mailovou adresu: marketresearch@army.cz.

Nahoru