Home page > Aktuality > Průzkum trhu k projektu "Přístroj nočního vidění pro jednotlivce – monokulární" byl zahájen

Průzkum trhu k projektu "Přístroj nočního vidění pro jednotlivce – monokulární" byl zahájen

Ministerstvo obrany ČR prostřednictvím Oddělení průzkumu trhu a analýz Sekce průmyslové spolupráce zahajuje průzkum trhu ve smyslu tržních konzultací k projektu „Přístroj nočního vidění pro jednotlivce – monokulární“.

V průběhu února 2020 bude potenciálním výrobcům a dodavatelům rozeslána Žádost o informace (RFI). Na jaro 2020 je plánováno pozvání výrobců a dodavatelů k prezentaci a ukázkám fungování nabízených výrobků v reálném prostředí zástupcům AČR.

Výrobci a dodavatelé, kteří mají zájem být osloveni v rámci průzkumu trhu, mohou ještě před oficiálním oslovením formou žádosti o informace (RFI) zaslat své materiály na e-mailovou adresu marketresearch@army.cz. Účast v průzkumu trhu je dobrovolná.

Nové přístroje nočního vidění by měly v dalších letech postupně nahradit doposud používané přístroje MUM-14.

Nahoru