O nás

Účel a cíle tohoto webu

Tyto webové stránky slouží jako prezentační, komunikační a informační platforma Sekce vyzbrojování a akvizic MO k transparentní řízené komunikaci se subjekty obranného a bezpečnostního průmyslu i dalšími potencionálními zájemci o dodávky materiálu a služeb v rámci komoditního spektra sekce. 

Webové stránky současně slouží k obecnému informování laické i odborné veřejnosti o činnosti MO v oblasti vyzbrojování.

Sekce vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany

  1. Sekce vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany (SVA MO) je organizačním útvarem Ministerstva obrany, který odpovídá za řízení systému vyzbrojování, řízení projektů vyzbrojování, bezpečnostních investic NATO (NSIP – NATO Security Investment Programme), koordinaci programů zahraniční pomoci (FMF/FMS), jejímž předmětem je vojenský materiál, realizaci mezinárodní spolupráce v oblasti vyzbrojování a za zpracování návrhu strategie a koncepce vyzbrojování. Stanovuje zásady a postup zavádění vojenského materiálu do užívání v rezortu Ministerstva obrany. Odpovídá za zadávání a realizaci centrálně zadávaných veřejných zakázek v oblastech nabývání vojenského materiálu a pořizování služeb k zajištění jeho provozu po celou dobu životního cyklu, technického zhodnocení, údržby a oprav. Řídí a realizuje stanovené části výzbrojně-technické (materiálové) a administrativní standardizace. 

  2. V čele sekce vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany je Vrchní ředitel sekce vyzbrojování a akvizic MO (VŘ SVA MO).

Vrchní ředitel sekce vyzbrojování a akvizic MO:

  • ve vztahu k NATO, Evropské unii a Visegrádskému uskupení plní úlohu národního ředitele pro vyzbrojování (NAD – National Armaments Director);

  • zastupuje Českou republiku-Ministerstvo obrany v orgánech Konference národních ředitelů vyzbrojování NATO (CNAD – Conference of National Armaments Directors) a Investičního výboru NATO (IC – Investment Committee), v Komisi ředitelů organizací NATO pro údržbu a zásobování (NSPO ASB – NATO Support Organization Agency Supervisory Board), v EDA a ve Visegrádském uskupení;

  • řídí jednání v oblasti vyzbrojování a implementace postupů řízení projektů vyzbrojování se zahraničními subjekty a ústředními správními úřady.

Adresa:

Ministerstvo obrany
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
Náměstí Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Vrchní ředitel sekce vyzbrojování a akvizic MO:

tel.: 973 225 007
fax: 973 225 000
e-mail: svamo@army.cz