Nákup složitých vojenských systémů významného, či strategického charakteru, je komplexní proces, který vyžaduje zapojení mnoha aktérů. Sekce vyzbrojování a akvizic tak kromě jednání k samotným nákupům, také často diskutuje se zahraničními partnery o jejich zkušenostech s pořízením systémů, které poptává rovněž AČR, o možnostech společných akvizic nebo o podpoře nákupů na úrovni vláda-vláda

Náměstek pro řízení sekce vyzbrojování se proto účastní pravidelných jednání na nadnárodní úrovni (NATO, EDA, V4, atd.) a rovněž na bilaterální úrovni, tzn. separátních jednání se svými protějšky z jiných států, především členů NATO/EU. Jednání se uskutečňují na půdě MO ČR, ale také v rámci návštěv partnerských zemí, případně při příležitosti zbrojních veletrhů doma i v zahraničí. V mnoha případech se nakonec podaří dojednat úspěšnou spolupráci podpořenou vládou státu, ve kterém se daný systém vyrábí, a s významným zapojením českého průmyslu.

Příklady nejaktivnější spolupráce a úspěšných akvizic v posledních letech:

Francie

V rámci platformy Komise ve vyzbrojování dochází již tradičně jednou za rok k setkání národních ředitelů pro vyzbrojování obou zemí. Francouzské zbrojní společnosti patří mezi významné evropské výrobce a pravidelně se účastní tendrů české armády. Společnost NEXTER dokázala uspět v poslední době se svou nabídkou hned dvakrát. V roce 2019 došlo k podpisu smlouvy na dodávku 62 kusů obrněného transportéru TITUS 6x6 a v roce 2020 bylo rozhodnuto o nákupu 52 kusů děla Caesar 8x8. Obě zakázky významně podpoří český průmysl, protože oba systémy dodá společnost NEXTER na platformě TATRA.

Izrael

V české armádě se rovněž nachází sofistikované zbrojní systémy pocházející od izraelských výrobců. Sekce vyzbrojování a akvizic je v pravidelném kontaktu se zástupci izraelského ředitelství mezinárodní obranné spolupráce (SIBAT), se kterými se podařilo v roce 2019 vyjednat podporu izraelské vlády při nákupu osmi kusů 3D mobilních radiolokátorů MADR od společnosti Elta. V roce 2020 zase uspěla izraelská společnost Rafael s nabídkou na protiletadlový raketový systém SPYDER.

Slovensko

Česká republika má se Slovenskem nadstandardní vztahy a to platí samozřejmě také v oblasti obrany a vyzbrojování. Během roku probíhá řada setkání, ať už na pracovních úrovních malých skupin, nebo na úrovni managementu. Jsou diskutovány možnosti společných nákupů, modernizace armád, zkušenosti s pořizováním jednotlivých vojenských systémů nebo požadavky na společné výcviky a výpomoci.

Švédsko

Memorandum o spolupráci zastřešuje pravidelné setkávání také se zástupci švédského úřadu pro vyzbrojování (FMV). Společnost SAAB se stala dodavatelem řady významných systémů do české armády, ať už se jedná o protiletadlový raketový systém RBS-70 a RBS-70NG, protitankovou zbraň Carl Gustaf, taktický soubojový simulátor nebo stíhací letouny JAS-39 Gripen, u nichž Česká republika prodloužila pronájem do roku 2027. 

USA

Většina pořizovaného vojenského materiálu z USA prochází schvalováním v Kongresu v rámci programu FMS (Foreign Military Sales). Chod programu zabezpečuje americká administrativa prostřednictvím Defense Security Cooperation Agency (DSCA). Z toho důvodu dochází k pravidelným schůzkám mezi zástupci obou zemí, na kterých je projednávána veškerá podpora zakoupených systémů, možnosti prohlubování další spolupráce, či také vzdělávání v oblasti vojenských akvizic. Systémy z americké produkce nacházející se v české armádě zahrnují například radiostanice Harris nebo bezpilotní systémy jako jsou Raven, Wasp či ScanEagle. Už v roce 2023 by se pak česká armáda měla dočkat prvních dodávek víceúčelových vrtulníků UH-1Y Venom a bitevních vrtulníků AH-1Z Viper společnosti Bell.