Spolupráce ve vyzbrojování

Mezinárodní spolupráce v oblasti získávání klíčových vojenských schopností je důležitou agendou všech členů Severoatlantické aliance, Českou republiku nevyjímaje.

Vrchní ředitel sekce vyzbrojování a akvizic MO, který zároveň vykonává funkci v mezinárodním prostředí označovanou jako National Armaments Director – tedy národní ředitel pro vyzbrojování, a další experti MO ČR a AČR, se proto pravidelně účastní jednání na půdě mezinárodních organizací a agentur, stejně jako přímých jednání se zástupci jednotlivých států.

Pro účely naplnění cíle článku 3 Severoatlantické smlouvy, který vybízí smluvní strany, aby jednotlivě i společně, stálou a účinnou svépomocí a vzájemnou výpomocí udržovaly a rozvíjely svou individuální i kolektivní schopnost odolat ozbrojenému útoku, zřídilo NATO několik podřízených celků, které realizují společné či individuální vyzbrojovací projekty a nákupy. Jedním z nich je CNAD (Konference národních ředitelů pro vyzbrojování), který pracuje na identifikaci společných projektů v oblasti výzkumu, vývoje a produkce vojenského materiálu a zbraňových systémů. Přijímá úkoly přímo od Severoatlantické rady a schází se dvakrát do roka v Bruselu. Projekty pak realizují zvlášť určené výbory a podvýbory. Více o CNAD zde.

NSPO (Organizace NATO pro podporu a pořizování), která sídlí v Lucembursku, má na starosti zabezpečovat rychle, účinně a finančně výhodně akvizice vojenského materiálu pro své zákazníky, a to včetně komplexních akvizičních projektů. Státy se zde sdružují do tematicky zaměřených partnerství a programů, přes které pořizují konkrétní vojenské materiály a služby. Více o NSPO zde.

Kromě NATO se v oblasti obrany a bezpečnosti aktivně angažuje také Evropská unie, která v roce 2004 založila EDA (Evropskou obrannou agenturu), jenž slouží k podpoře Rady EU a členských států v úsilí ke zlepšení obranných schopností EU a pro naplňování cílů společné bezpečnostní a obranné politiky. Strategické směřování agentury v oblasti vyzbrojování je řízeno národními řediteli pro vyzbrojování. Státy zde mohou dle svých záměrů rozvíjet spolupráci v jakékoli oblasti obrany. Více o EDA zde.

Kromě těchto mezinárodních platforem se národní ředitelé pro vyzbrojování schází rovněž na individuální úrovni při tzv. bilaterálních jednáních, během kterých si nejčastěji předávají zkušenosti s pořizováním určitých vojenských systémů, realizací vývojových a výzkumných projektů, nebo probírají možnosti pořízení vojenského systému společně, či v existujících mezinárodních organizacích. Více o bilaterálních jednáních zde.