1. 6. 2016 PRACOVNÍ JEDNÁNÍ SVA MO A NÁRODNÍCH EXPERTŮ K PŘIPRAVOVANÉ STANDARDIZAČNÍ DOHODĚ K INTEGRACI VŠECH ELEKTRONICKÝCH SYSTÉMŮ POZEMNÍ TECHNIKY – STANAG 4754

architektura.jpg
  • 1.6.2016
  • Jiří Duchoslav

Dne 4. května 2015 proběhlo pracovní jednání pracovníků SVA MO se zástupci UO Brno k připravované standardizační dohodě NATO k integraci elektronických systémů vozidel a techniky pozemních sil, která bude ovlivňovat modernizační programy rozvoje pozemních sil a jejich životní cyklus.

Experti z UO Brno zastupující MO v expertních skupině NATO referovali pracovníky oddělení marketingu a podpory obranných akvizic SVA MO o současném stavu práce na připravovaném standardu STANAG 4754 NATO GVA = NATO Generic Systems Architecture (NGVA) for Land Systems a jeho významu pro současné a budoucí modernizace a dílčího zhodnocení vojenské techniky.

Standard moderním způsobem řeší integraci všech elektronických systémů a podsystémů  v rámci pozemní techniky, tedy jejich elektronickou a datovou architekturu pro dosažení požadavků
a schopností v prostředí NATO NEC.

Základem architektury je vyvážený pohled napříč všemi systémovými požadavky a principy pro dosažení maximálního užitku, jako jsou: zohlednění předchozích investic MO; použití otevřené, modulární a škálovatelné architektury a systémů; snadnější vkládání technologií (aktualizace, modernizace, náhrada, oprava, vyjmutí nebo vložení);  optimalizace celkového pohledu na "systém"  a jeho životního cyklu (včetně nákladů).; prováděno ve spolupráci s průmyslem a všemi příslušnými zúčastněnými stranami MO. MO je vlastníkem a udržovatelem.

Součástí diskuze bylo i řešení modelování a simulace vozidel pro ověřování jejich deklarovaných vlastností dodavateli a dále trendy v oblasti pásové a kolové techniky v armádách NATO.

Po shodě o významu architektury NATO GVA a požadavků na techniku se zúčastněné strany dohodly, že uspořádají v druhé polovině roku 2016 informační seminář pro odborné pracovníky MO a zájmové skupiny z řad bezpečnostního a obranného průmyslu.

Fotogalerie