14. – 15. 11. 2016 - SE V PRAZE USKUTEČNIL WORKSHOP V OBLASTI VYZBROJOVÁNÍ

foto_1.jpg
  • 23.11.2016
  • Jiří Duchoslav

Britští odborníci školili v oblasti obranných akvizic

Ve dnech 14. – 15. Listopadu 2016 se v Praze uskutečnil workshop v oblasti vyzbrojování, který byl organizován ve spolupráci Sekce vyzbrojování a akvizic MO a velvyslanectví Velké Británie v Praze. Za britskou stranu se jej zúčastnili odborníci v oblasti řízení projektů vyzbrojování a realizace zakázek z akvizičního úřadu - „Defence Equipment and Support“. Tato složka britského ministerstva obrany zajišťuje komplexní obchodní a logistické služby, a to nejen v oblasti vojenského materiálu. Zástupci úřadu, jež čítá kolem 11 000 zaměstnanců, prezentovali českým, maďarským a rumunským posluchačům své zkušenosti a postupy z realizace konkrétních akvizičních případů, na kterých se přímo podíleli.

Akce byla rozdělena do dvou úrovní. První úroveň byla zaměřena na vrcholový management MO
a zúčastnilo se jí na 15 posluchačů včetně náměstků Daniela Koštovala a Pavla Berana. Druhá expertní úroveň se věnovala konkrétním odborným tématům v oblasti pořizování a řízení projektů za celkové účasti 20 vybraných účastníků.

Vzhledem k úspěšnosti a velkého zájmu ze strany MO ČR dále prohlubovat spolupráci a výměnu informací s tímto akvizičním úřadem, je předpokládáno podobné akce opakovat v pravidelných intervalech se zaměřením vždy na konkrétní oblast.

Fotogalerie