Home page > Aktuality > 16. 6. 2017 - MINISTERSTVO UZAVŘELO SMLOUVU NA VÝSTAVBU GLOBÁLNÍ DATOVÉ SÍTĚ ZA 477 MIL. KČ

16. 6. 2017 - MINISTERSTVO UZAVŘELO SMLOUVU NA VÝSTAVBU GLOBÁLNÍ DATOVÉ SÍTĚ ZA 477 MIL. KČ

Ministerstvo obrany uzavřelo v pátek 16. června smlouvu na Výstavbu komplexní technologie globální datové sítě – 1. etapa v hodnotě 477 milionů korun včetně DPH. Smlouva zajistí obnovu části, v současnosti již dosluhující, komunikační obranné infrastruktury.

„Po téměř deseti letech plánování a příprav byla uzavřena zásadní smlouva, která umožní zahájit budování spolehlivé a bezpečné armádní datové sítě, odolné proti vnějším i vnitřním kybernetickým útokům,“ říká ministr obrany Martin Stropnický.

Smlouva byla podepsána se společností ATS – TELCOM PRAHA, a.s., a je uzavřena s rozšířenou pětiletou zárukou a následnou technickou podporou.  Smlouvu za Ministerstvo obrany podepsal náměstek pověřený řízením Sekce vyzbrojování a akvizic Pavel Beran.

S výběrem pomohl soutěžní dialog

Přes všechna počáteční úskalí plynoucí ze složitosti a časové náročnosti zvoleného postupu „soutěžního dialogu“ se podařilo specialistům MO specifikovat v těsné součinnosti s vybranými výrobci technologií nejvhodnější řešení. V rámci soutěžního dialogu byli osloveni nejvýznamnější výrobci datových technologií z bezpečných zemí, s požadavkem aby realizace smlouvy byla svěřena do rukou českých dodavatelů splňujících bezpečnostní způsobilost z hlediska zákona 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných skutečností.

Technologie, splňující parametry Carrier Grade (vysoká spolehlivost, výkonost a dostupnost), přináší do resortních sítí novou dimenzi – vysokou prostupnost a kybernetickou bezpečnost pro provozování resortních komunikačních a informačních systémů.

 

Autor: Petr Medek, tiskový mluvčí MO

Fotogalerie

Nahoru