19. 10. 2016 - NOVÝ PROTILETADLOVÝ RAKETOVÝ SYSTÉM STŘEDNÍHO DOSAHU PRO AČR

Protiletadlový raketový systém 2K12 KUB (SA-6)
  • 19.10.2016
  • Jiří Duchoslav

K zabezpečení ochrany vzdušného prostoru České republiky, s důrazem na klíčové oblasti a důležitá centra, Armáda České republiky využívá komplexní systém složený z řady prvků. Zejména k obraně důležitých objektů státního významu (např. jaderné elektrárny) je využíván 25. protiletadlový raketový pluk dislokovaný v posádce ve Strakonicích.

Hlavním prvkem pluku je 251. protiletadlový raketový oddíl vyzbrojený ruským komplexem 2K12 KUB (SA-6). Systém byl zaváděn do výzbroje od 60. let, do československé armády byl zaveden na přelomu 70. a 80. let.  Ač však systém prošel v letech  2006-2008 dílčí modernizací, v současné době již plně nevyhovuje moderním požadavkům na zajištění efektivní protivzdušné obrany (PVO).

Náhrada systému 2K12 KUB

Vzhledem k zastarání systému KUB včetně rostoucích nákladů na zabezpečení životního cyklu a nutnosti nadále zajišťovat ochranu vzdušného prostoru bylo rozhodnuto o jeho vyřazení a nahrazení novým moderním systémem středního dosahu.

Projekt koncepčně vychází z Bílé knihy o obraně, Záměru ochrany vzdušného prostoru AČR a Koncepce výstavby AČR. Projekt modernizace PVO je plně v souladu s ambicemi zajištění obrany vzdušného prostoru ČR a odsouhlasenými cíli výstavby schopností NATO.

Ministerstvo obrany zvažuje náhradu PVO středního dosahu jako celku. To zahrnuje pořízení kompletních protiletadlových systémů, střel, logistickou podporu a plnohodnotné zabezpečení celého procesu životního cyklu.

Požadované množství nových systémů a střel včetně časového horizontu akvizice vychází především z koncepčních materiálů schválených Vládou ČR a z operačních scénářů a plánů k zajištění obrany ČR.

Nákup nových systémů PVO je úzce spojen s právě probíhající akvizicí nových mobilních 3D radarů středního dosahu MADR. Obě akvizice jsou časově synchronizovány a provázány ve strategiích obou projektů.

Průzkum trhu s PVO středního dosahu

Pro získání prvotních informací o možnostech obměny systémů PVO středního dosahu bylo kontaktováno 5 vybraných výrobců. Cílem je získat informace o existujících moderních systémech, technologických trendech výrobců a o užívaných systémech v jiných zemích k naplnění požadovaných a plánovaných operačních schopností.

V rámci marketingového průzkumu jsou získávána komplexní data o operačních schopnostech a parametrech jednotlivých moderních systémů včetně podrobných takticko-technických a provozních údajů nezbytných pro prvotní zhodnocení životního cyklu a jeho nákladovosti.

Potenciální výrobci systémů byli osloveni oficiálním odesláním Request for Information (RFI). Vedle toho jsou oslovení výrobci pozváni k účasti na Průmyslovém dnu zaměřeném na PVO, jenž se bude konat 9. a 10. listopadu 2016. Smyslem konání této akce je předání požadovaných materiálů výrobců, vysvětlení jejich možností a konzultace souvisejících otázek. Průmyslového dnu se vedle zástupců výrobců systémů budou dále účastnit odborníci z Ministerstva obrany a Armády ČR.

Po tomto prvotním zhodnocení možností dodavatelů z hlediska parametrů a nabízených technologií včetně dat potřebných k zjištění nákladů životního cyklu jednotlivých vyráběných systémů bude pracovníky Sekce vyzbrojování a akvizic MO ČR vypracována ucelená studie hodnotící naplnění potřeb AČR, zabezpečení jednotlivých scénářů použití a možnostech výrobců naplnit plánované časy počátečních a cílových operačních schopností.

Fotogalerie