Home page > Aktuality > 28. 4. 2017 - PRŮMYSLOVÝ DEN K POŘÍZENÍ NOVÝCH LEHKÝCH TERÉNNÍCH VOZIDEL

28. 4. 2017 - PRŮMYSLOVÝ DEN K POŘÍZENÍ NOVÝCH LEHKÝCH TERÉNNÍCH VOZIDEL

Za přítomnosti významných zástupců Armády ČR, Ministerstva obrany a zástupců automobilového průmyslu uspořádala Sekce vyzbrojování a akvizic MO 28. dubna další kolo tzv. průmyslových dnů k plánovanému pořízení nových lehkých terénních vozidel pro české ozbrojené síly. Dubnový průmyslový den navázal na únorové představení automobilek a jejich modelů v prostorách Vojenské akademie ve Vyškově. O chystanou zakázku se vážně zajímá 13 dodavatelů.

Potenciální dodavatelé získali další informace

Po úvodním představení požadavků a specifikací AČR zástupci reprezentující přední producenty vozidel v dané kategorii diskutovali se specialisty z řad budoucího uživatele o technických otázkách a podrobnostech chystaného tendru.  Účastníci průmyslového dne měli navíc možnost seznámit se se stávajícími modely UAZ a Land Rover užívanými AČR, které pro tuto akci byly speciálně přistaveny před Generální štáb.

Druhá část průmyslového dne probíhala v duchu upřesňování informací v rámci probíhajícího průzkumu trhu, za který zodpovídají pracovníci oddělení marketingové podpory obranných akvizic.  Všichni zájemci o vyzbrojovací projekt již byli osloveni formou RFI (Request For Information), cílem je získat podrobná data o parametrech nabízených vozidel, jejich schopnostech či nákladech na provoz. Odpovědi jsou očekávány do 7. června.

Důraz na zapojení českého průmyslu

Nová vozidla jsou poptávána v několika variantách – kombi s pevnou střechou, variantou s nákladovým prostorem krytým plachtou umožňující přepravu osob a materiálu, skříňová nástavba umožňující zástavbu různého speciálního vybavení a varianta se zvýšenou balistickou ochranou.

Důležitým aspektem celé akvizice bude zapojení českého průmyslu. Pořízení nových vozidel bude probíhat v souladu se „Strategií vyzbrojování a podpory rozvoje obranného průmyslu České republiky do roku 2025“ schválenou v prosinci 2016. Kromě technických požadavků tak při výběru nejvhodnějšího řešení budou rozhodující i faktory bezpečnosti dodávek či míra zapojení obranného průmyslu České republiky.

Nový přístup k vyzbrojování

Podobné akce přispívají k důležitému vzájemnému porozumění mezi dodavateli a budoucím uživatelem. „Ze strany obranného průmyslu i vojáků vnímám pozitivní ohlasy na naši práci. Velmi oceňují, že se s nimi bavíme a že chceme dát akvizicím nový řád,“ prohlásil náměstek pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic Ing Pavel Beran. Zároveň dodává: „Chceme být vůči všem zájemcům o vyzbrojovací projekty maximálně otevření a se všemi jednat na rovinu. Jen tak lze odstranit pochyby o transparentnosti zbrojních zakázek a vymanit se tak ze stínů minulosti.“

Informace z průmyslových dnů a data poskytnutá výrobci poslouží ke zpracování souhrnného materiálu o možnostech modernizace vozového parku AČR. Materiál následně poslouží managementu resortu jako výchozí podklad pro další plánování a rozhodování v modernizačním programu.

Fotogalerie

Nahoru