Kupní smlouva č. 24111000251 „Nákup munice 2025/VII - Munice pro speciální síly I“

  • 23.4.2024
  • Jiří Duchoslav

Dne 20. 3. 2024 byla uzavřena kupní smlouva č. 24111000251 „Nákup munice 2025/VII - Munice pro speciální síly I“ se společností MPI Group s.r.o. na dodávky 9 024 kusů nábojů 40x53 HEDPRF, NM 264  pro automatický granátomet Mk19 Mod3  v hodnotě 156 688 224,00 Kč včetně DPH. Termín plnění stanoven do 24 měsíců od podpisu kupní smlouvy, tj. do 20. 3. 2026