Rámcová dohoda - Automobil Toyota Hilux 2,4D 110 kW

aot.jpg
  • 30.8.2021
  • Jiří Duchoslav

Dne 11. srpna 2021 bylo v logistickém centru armády Štěpánov u Olomouce, za účasti ministra obrany a náčelníka Generálního štábu AČR, předáno prvních 65 ks automobilů Toyota Hilux 2,4D 110 kW uživatelům z řad Armády ČR.

V roce 2018 došlo k definitivnímu rozhodnutí vedení rezortu vozidla UAZ a LAND ROVER DEFENDER postupně vyřadit z výzbroje. Bylo rozhodnuto pořídit vojenská zabezpečovací vozidla kategorie VN1-G, tedy nákladní vozidla se schopností přepravy jak osob, tak materiálu. V tendru zvítězila společnost Glomex MS, s. r. o. s vozidlem Toyota Hilux 2,4D 110 kW. Rámcová dohoda č. 201060336 umožňuje dále dodat i servisní služby a soupravy pro údržbu a opravy, v celkovém objemu 2 005 500 000,-Kč včetně DPH do 15. 10. 2024. Cena vozidla je 857 272,90,- CZK. Na základě rámcové dohody lze pořídit do 15. 10. 2024 max. 1 501 ks vozidel, 62 souprav pro údržbu a 1 501 servisů. Dodávky byly zahájeny dne 10. 8. 2021. Zúčastněné strany tj. SVA MO, AČR na všech úrovních velení a řízení, VP, Zkušebny VTÚ, s. p., dodavatelské společnosti Glomex MS, s. r. o. a poddodavatelé odvedli vynikající práci.

Fotogalerie