Rámcová dohoda č. 231060000347 „Komplexní servisní podpora techniky na podvozku TITUS 6x6 KOVVŠ, KOVS a MKPP“

  • 12.3.2024
  • Jiří Duchoslav

Dne 29.02.2024 byla uzavřena VŘ SVA MO rámcová dohoda č. 231060000347 „Komplexní servisní podpora techniky na podvozku TITUS 6x6 KOVVŠ, KOVS a MKPP“ s TATRA DEFENCE VEHICLE a.s.
s celkovým finančním limitem 951 000 000,00 Kč včetně DPH na poskytování služeb po dobu 60 měsíců (tj. 3/2024 až 2/2029). Předmětem plnění RD je zabezpečení komplexní servisní podpory techniky na podvozku TITUS 6x6 (KOVVŠ – 6 ks, KOVS – 36 ks, MKPP – 20 ks), která zahrnuje zejména defektace a běžné opravy, dodávky náhradních dílů; zákonné revize a kalibrace; provádění údržby, školení; aktualizace technické dokumentace a poradenské a konzultační činnosti.