Rámcová dohoda č. 24106000235 na dodávky Stejnokroje 2005 letního

  • 12.3.2024
  • Jiří Duchoslav

Dne 11. března 2024 byla uzavřela Rámcová dohoda č. 24106000235 se společnosti Koutný spol. s.r.o., na dodávky Stejnokroje 2005 letního s plněním dle požadavků AČR v letech 2024 - 2025 ve výší 101 mil. Kč včetně DPH.