Rámcová dohoda č. 24106000261 na dodávky náhradních dílů T-815

  • 23.4.2024
  • Jiří Duchoslav

Dne 19. 04. 2024 byla uzavřena VŘ SVA MO rámcová dohoda na dodávky náhradních dílů T-815 s dodavatelem J.P.D. GROUP s.r.o. s celkovým finančním limitem 340 000 000,00 Kč včetně DPH po dobu 48 měsíců od podpisu (tj. do 19. 4. 2028).