Rámcová dohoda - "Modulární bojový komplet C4 ISTAR"

  • 28.2.2023
  • Jiří Duchoslav

Dne 28. 2. 2023 byla uzavřena rámcová dohoda - "Modulární bojový komplet C4 ISTAR" se společností PRAMACOM-HT, spol. s.r.o. na období do 31. prosince 2027, s celkovým maximálním finančním objemem 120 000 000,00 Kč včetně DPH za celé období rámcové dohody.