Rámcová dohoda "Nákup munice 2024/II - munice pro RPG-7-RD"

  • 15.1.2024
  • Jiří Duchoslav

Dne 8. 1. 2024 byla uzavřena Rámcová dohoda č. 23106000321 "Nákup munice 2024/II - munice pro RPG-7RD" se společností STV GROUP a.s. na období do 8. 1. 2031, s celkovým maximálním finančním objemem 3,025 mld. Kč včetně DPH za celé období rámcové dohody. Předmětem rámcové dohody jsou dodávky munice - jednotlivých druhů nábojů pro zavedené pancéřovky RPG-7 k zabezpečení výcviku vojsk a operačního nasazení.