Rámcová dohoda - "Nákup munice 2025/III - Třecí zapalovače TZ-M - RD"

  • 20.9.2023
  • Jiří Duchoslav

Dne 18. 9. 2023 byla uzavřena rámcová dohoda - "Nákup munice 2025/III - Třecí zapalovače TZ-M - RD" se společností ZEVETA AMMUNITION a.s. na období do 18. 9. 2030, s celkovým maximálním finančním objemem 110 110 000,00 Kč včetně DPH za celé období rámcové dohody. Předmětem rámcové dohody jsou dodávky munice - zapalovače TZ-M pro imitační munici používanou při výcviku vojsk.