Rámcová dohoda - "Toyota Hilux - Komplexní zabezpečení AOT"

  • 19.6.2023
  • Jiří Duchoslav

Dne 12. 6. 2023 byla uzavřena rámcová dohoda "Toyota Hilux - Komplexní zabezpečení AOT" se společností DAJBYCH plus s. r. o. s finančním limitem 118 580 000,00 Kč včetně DPH.