Smlouva k zabezpečení Logistické podpory radiolokátorů ELM-2084MMR

  • 4.3.2024
  • Jiří Duchoslav

Dne 28. února 2024 byla uzavřena smlouva k zabezpečení Logistické podpory radiolokátorů ELM-2084MMR č. 23111000483 s izraelskou společnosti IAI ELTA SYSTEMS Ltd. Jedná se o Celoživotní podporu včetně dodávek náhradních dílů. Celková nabídková cena 187,32 mil. USD, cca 4,342 mld. Kč bez DPH, za kterou nám společnosti IAI ELTA SYSTEMS Ltd. garantuje 90 % provozní dostupnost systému. Platnost smlouvy je stanovena na celou dobu předpokládané životnosti systému, tedy do září 2044.