Smlouva - "Nákup služby munice 2024/I - Revize 122-KS"

  • 26.7.2023
  • Jiří Duchoslav

Dne 26. 7. 2023 byla uzavřena smlouva o dílo - "Nákup služby munice 2024/I - Revize 122-KS" se společností STV GROUP a.s. na službu - provedení revize 285 kusů kontejnerových střel 122 mm KS PTMi-D1M v celkové ceně za dílo 115 573 718,70 včetně DPH. Termín plnění stanoven do 29. listopadu 2024.