Smlouva - Nový protiletadlový systém SPYDER pro AČR

  • 13.10.2021
  • Jiří Duchoslav

V úterý 5. října 2021 podepsal náměstek pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic MO Lubor Koudelka a generální sekretář Ministerstva obrany Státu Izrael Amir Eshel smlouvu na pořízení protiletadlového raketového systému SPYDER z produkce izraelské státní společnosti RAFAEL pro Vzdušné síly AČR v celkové hodnotě 13,7 mld. Kč včetně DPH. Protiletadlové raketové systémy, kterých je izraelský SPYDER reprezentantem, tvoří základní pilíř protivzdušné obrany. Jsou určené k detekci, identifikaci a eliminaci vzdušných cílů a zajišťují tak mj. ochranu městských aglomerací, jaderných elektráren, průmyslových center, letišť a dalších důležitých objektů proti všem prostředkům vzdušného napadení.

Potřeba pořízení nového systému pozemní protivzdušné obrany vychází z Koncepce výstavby AČR 2025 a plnění požadavků a závazků podle schopnostních cílů NATO. Nový raketový systém ve výzbroji armády nahradí více než 40 let starý protiletadlový komplet 2K12 KUB původní sovětské konstrukce a výroby.

Smlouva je komplexní a zahrnuje protiletadlový raketový systém o čtyřech bateriích, z nichž každá bude vybavena vlastním 3D radiolokátorem, systémem velení a řízení palby a čtyřmi odpalovacími zařízeními, stejně jako dodávky raket krátkého a středního dosahu s infračerveným či radiolokačním naváděním.

Izraelsko-česká spolupráce

Zakázka je příležitostí i pro český obranný průmysl, jehož podíl na projektu činí 38 procent. Hlavním partnerem pro společnost RAFAEL bude česká společnost RETIA z holdingu CSG. Na kompletaci systému se budou podílet dále společnosti TATRA TRUCKS, ELDIS Pardubice, Ray Service a státní podnik Vojenský výzkumný ústav. Hlavním partnerem za Ministerstvo obrany pak je Vojenský technický ústav. Český obranný průmysl se zapojí rovněž do zajištění životního cyklu pořizované techniky.

Izraelské straně zaplatí Ministerstvo obrany za dvacetiletou podporu provozu systému SPYDER částku v maximální výši 6,25 mld. Kč bez DPH.

Systém SPYDER bude implementován do systému velení a řízení AČR stejně jako 3D mobilní radiolokátory ELM 2084 MMR, jejichž nákup sekce podepsala v roce 2019. V rámci realizace projektu dojde také na společný výcvik s izraelskými obrannými jednotkami či výcvik v oblasti kybernetické bezpečnosti. Poslední dodávky systému SPYDER by 25. protiletadlový raketový pluk ve Strakonicích měl obdržet v roce 2026. Završí se tak několikaleté úsilí, které začalo v roce 2016. Vyřazený sovětský systém 2K12 KUB bude sloužit pro potřeby výcviku.

Tým ministerstva obrany byl při vyjednávání o smlouvě podporován i právními experty z advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS, kteří díky svým rozsáhlým zkušenostem s mezinárodním vyjednáváním pomohli ministerstvu dojednat podmínky velmi výhodné pro Českou republiku.

Modulární systém

Systém SPYDER tvoří jednu z důležitých součástí moderního systému protivzdušné obrany, jehož schopnosti je možné dále rozvíjet na modulárním základě. To je pro ČR důležité s ohledem na nové cíle výstavby schopností NATO, které mj. počítají i s pořízením protivzdušné obrany dlouhého dosahu.