Smlouva - Pořízení náhradních dílů a servisní podpora podsystémů vrtulníku H-1

  • 9.5.2023
  • Jiří Duchoslav

Dne 28. 4. 2023 uzavřela ČR prostřednictvím SVA MO s vládou USA celkem 7 smluv na pořízení náhradních dílů a servisní podporu podsystémů vrtulníku H-1 v celkové hodnotě 4 837 274 521,00 Kč bez DPH. Realizace bude probíhat v letech 2023 - 2030.