Smlouva - "SW NEURON - Integrační SW modul senzorů C4ISTAR II pro OTS VŘ"

  • 19.6.2023
  • Jiří Duchoslav

Dne 12. 6. 2023 byla uzavřena VŘ SVA MO smlouva o poskytování účelové podpory na řešení programového vývojového projektu č. 2301 5 7570 "SW NEURON - Integrační SW modul senzorů C4ISTAR II pro OTS VŘ" se společností URC Systems, spol. s r.o., s finančním limitem 139 922 900,00 Kč.