Smlouva - „Systém pro přesné přístrojové přiblížení ILS/DME“

20161206_172615779.jpg
  • 21.9.2021
  • Jiří Duchoslav

„Dne 8. července 2021 byla podepsána smlouva „Systém pro přesné přístrojové přiblížení ILS/DME“ mezi Českou republikou – Ministerstvem obrany a společností LPP, s.r.o., která je členem Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky. Plnění smlouvy bude probíhat v následujících třech letech do konce roku 2023, přičemž cena za pořízení tohoto systému se současnou ekologickou likvidací stávajícího provozovaného systému ILS/DME činí 158,746 mil Kč s DPH.

Předmětem tohoto nákupu je dodávka 4 souprav systémů pro přesné přístrojové přiblížení typu MOPIENS série 500 CAT I pro vojenská letiště používaná Vzdušnými silami AČR – Náměšť nad Oslavou, Čáslav, Praha-Kbely a Pardubice. Na všech letištích proběhne ekologická likvidace stávajících provozovaných systémů NORMARC a instalace nových systémů MOPIENS. Součástí smlouvy je rovněž nově pořizovaná kontrolní měřící technika, náhradní díly pro servisní práce pro každé letiště, nové silnoproudé napájení, nové optické rozvody a prvotní školení obsluhujícího personálu a lektorů. Toho je nezbytné dosáhnout s minimálním vlivem na letový provoz, což vyžaduje koordinaci všech zainteresovaných úřadů, které mají vliv na délku zkušebního provozu s následnou kolaudací letecké stavby. U oddělení LRNS VU 6950 Olomouc bude nově instalován vzdálený monitoring systémů ILS/DME pro všechna vojenská letiště, který umožní v případě nenadálých stavů operativně reagovat a poskytnout podporu specialistům na jednotlivých letištích.

Jedná se o pozemní radionavigační zařízení, které umožňuje letadlům bezpečné konečné přiblížení na přistání podle přístrojů ve dne a v noci za ztížených povětrnostních podmínek, do takové vzdálenosti a výšky od prahu vzletové a přistávací dráhy, kdy může pilot bezpečně přistát nebo přistání zrušit.  Pořizovaný přesný přistávací systém bude na vojenských letištích poskytovat přesné informace o okamžité poloze letadla vzhledem k referenční trajektorii, vytvořené dvěma majáky (kurzový a sestupový) pomocí rádiového signálu kategorie ILS CAT I s výškou rozhodnutí 200 ft/60 m a minimální dráhovou dohledností 550 m.“

Fotogalerie