Smlouva - "Zabezpečení životního cyklu PPLRK RBS-70 NG MANPADS"

  • 17.5.2023
  • Jiří Duchoslav

Dne 15. 5. 2023 byla uzavřena vrchním ředitelem sekce vyzbrojování a akvizic p. Mgr. Luborem Koudelkou smlouva o poskytování služeb "Zabezpečení životního cyklu PPLRK RBS-70 NG MANPADS" se švédskou společností Saab Dinamics AB s finančním limitem 64 834 272,00 SEK (tj. cca 140,5 mil. Kč bez DPH).