Spolupráce Sekce vyzbrojování a akvizic s Univerzitou obrany při přípravě strategických akvizičních projektů

Sekce vyzbrojování a akvizic podepsala Memorandum o spolupráci s Univerzitou obrany
  • 23.4.2018
  • Jiří Duchoslav

Dne 18. dubna 2018 podepsala Sekce vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany ČR (dále jen „SVA“) Memorandum o spolupráci s Univerzitou obrany v Brně (dále jen „UO“).

Stalo se tak na základě dosavadních velmi pozitivních zkušeností ze vzájemné spolupráce při provádění průzkumů trhů a hodnocení operačních a technologických aspektů hlavních modernizačních projektů zbraňových systémů v ČR. Klíčovým impulsem k navázání užší spolupráce byla potřeba prohloubení odborné součinnosti mezi SVA a UO, propojení činnosti SVA s akademickou sférou a nutnost širšího využívání vědy a výzkumu v praxi.

Předmětem vzájemné spolupráce bude zejména poradenská, konzultační a odborně analytická činnost při koncepčním rozvoji systému vyzbrojování, v oblasti moderních vojenských technologií. Dalším bodem spolupráce bude rozvoj vzájemného vzdělávání studentů, pracovníků a státních zaměstnanců SVA a UO v oblastech vyzbrojování a obranných akvizic, jehož součástí bude i příprava společných vzdělávacích projektů. Jednou z uvažovaných cest je příprava témat pro zadávání prací studentům a také možnost zadávání dílčích studií k hlavním zbraňovým systémům v rámci programů a projektů modernizace anebo technického zhodnocení. Obě strany také chtějí spolupracovat v oblasti informování a vzdělávání laické i odborné veřejnosti v návaznosti na výše zmíněná témata.

„Pro Sekci vyzbrojování a akvizic je podpis Memoranda o spolupráci s Univerzitou obrany důležitým krokem vpřed. Naši zaměstnanci dostanou možnost znatelně prohloubit své vzdělání a znalosti v oblasti zbraňových systémů a možného vlivu vyvíjející se bezpečnostní situace na tyto prostředky a tím i posílit kvalitu akvizičních procesů. Zároveň věříme, že studenti a pracovníci UO přinesou nové přístupy, postřehy a nápady, které budou pro činnost SVA obohacením a přínosem,“ komentoval podpis memoranda Mgr. Daniel Koštoval, náměstek ministra obrany pro řízení Sekce vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany.

Více na stránkách zpravodajského portálu Univerzity obrany: https://info.unob.cz/Stranky/2018/04/20180418_2.aspx

Fotogalerie